Na ulicích českolipského sídliště Sever se pravidelně objevuje voda, která uniká z popraskaného potrubí. Už několik let provádí správce vodovodu opravy, vše ale marné. Potrubí praská na dalších místech.
„Prakticky každý měsíc jsme svědky poruchy rozvodu vody na sídlišti Sever. Následuje tradiční scénář: proudy tekoucí vody po ulici, následné uzavření a většinou neohlášené odstávky vody, lokální oprava a otázka, na kterém místě dojde k další poruše příště,“ popsal zastupitel Petr Máška.
Praskání potrubí se na Severu stalo už pravidlem. „Provozovatel rozvodů – Severočeské vodovody a kanalizace, a.s – tuto situaci řešil stále stejným způsobem, a to opravou prasklé části,“ upozorňuje Patr Máška.
Kromě úniků pitné vody se tu v důsledku stálých poruch ničí filtry, baterie a voda bývá znečištěná.
Jak bude město tuto nepříjemnou situaci řešit, jsme se zeptali místostarosty Jana Stejskala. „Oslovil jsem provozovatele – Severočeské vodovody a kanalizace a společně se obrátíme na majitele vodovodu, společnost Severočeská vodárenská,“ ujistil místostarosta.
Nové rozvody na Severu by financoval jejich majitel. „Požádáme také předsedu představenstva SVS Petra Skokana, aby nám s vyřešením problému pomohl,“ dodal Jan Stejskal. Severočeská vodárenská společnost zatím nemá plán investičních akcí na příští rok. „Plán v současnosti připravujeme,“ řekla mluvčí SVS Dagmar Haltmarová.

Další zprávy z regionu najdete zde