Před čtyřmi lety si město zadalo zpracovat studii, do které nechalo zahrnout veškeré nutné opravy. Dvě etapy rekonstrukce již proběhly, třetí se v současnosti dokončuje.

Opravy se týkají zejména místních komunikací, budují se nové chodníky, hřiště, zeleň. Velmi důležitou součástí je vznik nových parkovacích míst, na jejichž nedostatek si lidé často stěžovali. ,,Jedná se o klasické sídliště z osmdesátých let s odpovídajícím počtem parkovacích míst. Ten je ale v současné době nedostatečný, protože každá rodina má v dnes auto nebo dvě, což dříve nebývalo,“ podotkla starostka Doks Eva Burešová.

Část financí získali Dokští z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Radnici se každý rok daří získat okolo čtyř milionů korun na stavební práce, zbytek hradí z městské kasy. Z té jde na regeneraci sídliště okolo dvou až čtyř milionů korun ročně. ,,Další žádost o dotaci budeme dávat na začátku příštího roku. Pokud ji schválí, začnou stavební práce v červenci,“ dodala Eva Burešová.