Bývalé centrum služeb, dnes velmi neutěšený prostor na největším českolipském sídlišti, a vnitroblok na nejmladším českolipském sídlišti se zařadily mezi další místa v České Lípě, které chce Poradenské centrum pro venkov a další subjekty změnit k lepšímu. To vše za pomoci občanů, kteří v těchto lokalitách žijí.
Úpravy na sídlišti Špičák budou realizované za pomoci Nadace Partnerství v rámci programu Strom života – Místo pod stromy, projekt na ozelenění vnitrobloku na Ladech pomocí dotace od ČEPS. „Nejsou to první projekty tohoto druhu v České Lípě, společně s občany jsme již upravili centrální části sídliště Holý vrch a proběhlo první setkání k úpravám Městského parku,“ připomíná Jana Kosťunová z Poradenského centra pro venkov.
Vybrané lokality jsou častým předmětem stížností a zvláště odpoledne je zde velká koncentrace obyvatel. „To jsou dva základní předpoklady pro naléhavé zkulturnění obou prostranství. Obracíme se proto na občany s prosbou o pomoc při vytváření nové tváře sídlištních center,“ upozorňuje Jana Kosťunová. Lidé tak budou mít opět možnost vyjádřit své požadavky, názory a představy k těmto zatím ne příliš pěkným místům.
První plánovací setkání k sídlišti Lada proběhne 15. května (od 15. 30 do 18.00 hod.)na ZŠ Lada. Druhé k sídlišti Špičák potom 16. května (od 15. 30 do 18.00 hod.) na ZŠ Špičák.
„Samotné úpravy jsou následně naplánovány na září a říjen letošního roku. Otevření nového špičákovského veřejného prostranství a ladského vnitrobloku je stanoveno na Světový den stromů tj. 20. října 2007,“ dodává.
Na realizaci projektů spolupracují město Česká Lípa, Jezdecký klub Česká Lípa, Marius Pedersen a.s. , Poradenské centrum pro venkov a ZŠ 28. října.