Hasiči vám vzkazují „Buď my, nebo tajemník!“. Jaký na to máte názor?
Nevím, k čemu došlo mezi našimi hasiči a tajemníkem. Myslím, že došlo jen k velkému informačnímu šumu a hasiči špatně pochopili náš záměr. Vytvoření organizační složky města a vyhlášení výběrového řízení na vedoucího této složky nebude mít žádný vliv na funkci velitele hasičů. O nejvhodnějším kandidátovi nakonec nerozhoduje starostka, ale rada města. Snažím se vést s hasiči dialog, ale hasiči se k tomu nemají. Dialog je jedinou cestou, jak dospět ke zdárnému závěru.

 

 

Místostarosta avizoval, že na zasedání zastupitelstva vyvolá hlasování o tom, aby vás zastupitelé pověřili prošetřením a případným potrestáním tajemníka úřadu kvůli jeho údajně nezákonnému nahrávání neveřejného jednání finančního výboru. Jak se v tomto případě zachováte?
Pokud mě tímto zastupitelé prověří, budu jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Potrestání, nebo případné odvolání tajemníka z jeho funkce však není pouze na mně. Musím samozřejmě postupovat v rámci zákona a také ve spolupráci s krajským úřadem. Tutéž odpověď musím říci i hasičům, kteří dělají podle mého názoru ukvapené závěry a neuvědomují si, že na jejich vzkaz nemohou reagovat sama, okamžitě a bez rozmyslu. Nemohu udělat nic ukvapeného, nebo dokonce kvůli jejich sporům postupovat nezákonně.
Je možné, že se někteří zastupitelé budou snažit vyvolat hlasování o vašem dalším působení v čele novoborské radnice. Podnikáte nějaké kroky k tomu, abyste svou funkci starostky obhájila?
Tyto politické „žabomyší války“ jdou úplně mimo mě. Nijak se v nich neangažuji a někdy mám pocit, že se tu jedná o mně a beze mě. Mám své práce dost. Věřím, že minimálně těch jedenáct potřebných hlasů i v případě vyvolaného hlasování získám, ale aktivně je rozhodně nesháním. Spoléhám se na to, že je za mnou vidět kus práce, kterou na radnici vykonávám a že i zastupitelé tuto práci vidí.