„Dopravní omezení bude muset zůstat do té doby, než se podaří navrhnout přijatelné technické řešení oprav mostů, získat potřebná povolení a opravy realizovat,“ sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Jak připustila, ochránci přírody a památkáři mají jiné priority než správce silnic. „Nám jde o bezpečnost provozu a jim o zachování díla,“ podotkla Ledvinová. Podle ní by kamenná zídka v případě bočního nárazu autobusu nebo nákladního automobilu tento náraz nevydržela. Hrozí, že by vozidlo i se zábradlím spadlo pro průrvy. „V případě čelního nárazu do kamenných zdí hrozí fatální následky dopravní nehody,“ tvrdila.

Vychází nový týdeník!
Nový Týdeník Českolipsko: O zoo v Česku i programech pro děti v přírodě

Projekt ŘSD tato nebezpečí řeší tak, že by nad úrovní silnice byly odbourány nebezpečné zdi a nahradily by je nové zádržné systémy. Spodní stavby a nosné konstrukce mostů by po opravě zůstaly zachované.

Při projednávání projektové dokumentace však nastal střet mezi stanovisky dvou orgánů státní správy, a to mezi dopravní Policií ČR a mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny – Správou CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Policie trvá zajištění bezpečnosti provozu, naproti tomu CHKO svým rozhodnutím nepovolila výjimku ze zákazu. „Navržená rekonstrukce rozšiřovala silnici směrem do CHKO a národní přírodní rezervace. Právě povolování a umisťování staveb je v rezervacích zakázáno ze zákona, a proto správa vedla řízení o udělení této výjimky,“ potvrdil Jan Soukup z CHKO.

Rozšiřování silnice směrem do národní přírodní rezervace CHKO odmítá, protože jde o kategorii nejpřísněji chráněného území v ČR, kam je zakázáno vstupovat mimo značené cesty. A je názoru, že jiný veřejný zájem zde nepřevažuje nad zájmem ochrany přírody. „Zvýšená nehodovost na silnici I/9 není primárně způsobena tělesy mostů ani jejich špatným technickým stavem,“ zdůraznil Soukup.

Ilustrační foto
Jak zmírnit dopady sucha? Českolipská radnice chystá další změny v péči o zeleň

„Mnichovská průrva Bobřího potoka má navíc výraznou historickou hodnotu a v tomto směru se shodujeme s orgány památkové péče,“ řekl Soukup. Jde totiž o středověké dílo, historickou úpravu toku z doby zakládání soustavy rybníků na Dokesku, a navržená přestavba můstků tuto skutečnost nerespektovala.

Podle zástupce ředitele Správy CHKO Michala Smrže navrhli ochránci přírody rozšíření můstků a přilehlých úseků silnice na stranu odvrácenou od chráněných území. „Což by však podle současného projektu nesplnilo požadavek Policie ČR, která v těchto místech požaduje úplné narovnání silnice v úseku od odbočky na Borek po Mnichovskou průrvu,“ poznamenal Smrž.

Aktuálně policie řidičům doporučuje, aby ve směru od České Lípy před Zahrádkami odbočili vlevo na Provodín a pak pokračovali do Jestřebí. „Stejnou trasu využijte i v opačném směru,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Starosta obce Jestřebí Karel Schreiner k dispozici nemá žádné měření zvýšené intenzity provozu způsobeného doporučenou objížďkou přes jeho obec. Na popojíždění a kolony ve vsích ale lidé upozorňují na sociálních sítích. „Toho, že se na omezení u Zahrádek nic neděje, jsem si všiml a určitě bychom uvítali, aby toto omezení bylo co nejkratší,“ uvedl starosta Schreiner.

Další dopravní omezení na této trase je u benzinové stanice u Sosnové. Zde se také opravuje most a provoz je řízen semafory. Intervaly jsou ale velmi rychlé a čekání je většinou krátké.

Petr Pokorný, Českolipský deník
Komentář: Krátkozraké vidění českolipské radnice na Špičáku