Další válečnou sekeru v boji proti sinicím a řasám v Máchově jezeře vykopalo město Doksy. Místní zastupitelé ve čtvrtek posvětili nový projekt, jak sinice utlumit a napomoci tak příznivým průběhům letních sezón a rekreaci, na nichž jsou v Doksech závislé stovky lidí.

Doksy do boje povolaly nový tým odborníků, který bude za vyčištění Máchova jezera minimálně pro letošní rok zodpovědný. Tým povede Jindřich Duras, uznávaný český limnolog, tedy odborník zabývající se hlavně problematikou vnitrozemských vod, zejména přehrad a jezer.

Úspěch z Boleváku

Duras už má za sebou několikaletou úspěšnou práci v boji proti sinicím na Velkém Boleveckém rybníce u Plzně, který je stejně jako Máchovo jezero významnou rekreační oblastí, ačkoli je rozlohou sedmkrát menší.

„Musíme omezit přístup fosforu na přítoku Máchova jezera. Důležité je také to, jak jezero dokáže s fosforem hospodařit, a to prostřednictvím tří hráčů. Prvním z nich je bahno, druhým ryby, kterým se říká dynamo vodního ekosystému, a nakonec vodní rostliny," nastínil Duras, na co se především zaměří jeho výzkum.

Start: monitoring

Pro uznávaného vědce není Máchovo jezero žádnou novinkou. Už před čtyřmi lety přijel do Doks na konferenci odborníků – hydrobiologů, kterou kvůli sinicím uspořádala obecně prospěšná společnost Máchovo jezero.

„Už tam byl jeho příspěvek k problematice jezera úžasný. Bylo vidět, že ví, o čem mluví a že ho Máchovo jezero zajímá. Proto jsme ho nyní kontaktovali a on nám potvrdil, že jeho zájem stále platí," vysvětlila dokská starostka Eva Burešová, jak spolupráce s uznávaným vědcem vznikla.

Tým čtyř vědců pod Durasovým vedením začne v Doksech nejprve pracovat na rozsáhlém monitoringu. Vědci chtějí především analyzovat nánosy bahna na dně Máchova jezera, popsat dosavadní vývoj uvnitř jezera a stanovit všechny látky, které ovlivňují kvalitu vody.

Doksy na tento monitoring uvolnily zatím 150 tisíc, ale ještě letos budou muset zaplatit dalších  pět set tisíc korun. Ty chce obecně prospěšná společnost Máchovo jezero sehnat z dotací a jiných zdrojů, například od sponzorů. Pokud to nebude stačit, rozdíl se doplatí z městské kasy.

Další etapu v boji proti sinicím Doksy iniciovaly i proto, že nyní leží rozvoj Máchova jezera hlavně na jejich bedrech. Vodní plochu mají totiž v pronájmu od státní Agentury ochrany přírody a krajiny.

Zastupitelé Doks nový projekt jednomyslně schválili.

VÁLKA PROTI SINICÍM NA MÁCHOVĚ JEZEŘE

- jaro 2005 – vzniká hráz z vodních rostlin, které mají zachytávat nečistoty připlouvající do jezera

červen 2005 – Agentura ochrany přírody a krajiny představuje v Doksech látku PAX-18, roztok hlinité soli, který má utlumit sinice. O pár dní později se látka z paluby parníku Máj začíná rozlévat do jezera.

- léto 2005 – chemie na sinice zabrala, ale kvůli mizernému počasí jde stejně o jednu z nejhorších letních sezón

- 2006 a 2007 – další dvě aplikace látky PAX-18

- jaro 2009 – konferenece hydrobiologů, hledají se nové cesty