Velká voda v půlce prázdnin v roce 2010 narušila v obci asi polovinu ze zhruba dvaceti mostů. Ty vedou přes Šporku, Skalický a Okrouhlický potok, jenž obcí protékají.

V listopadu tak zahájili v obci opravy prvních mostů. Na některých místech se mohou obyvatelé setkat s dopravními komplikacemi, například na začátku obce směrem od Manušic je snížená rychlost na 30 km/h. Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách. V té první nechá obec opravit tři mosty, ve druhé zbylých sedm.

Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhají k desítce milionů korun.

Obec získala na opravy dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, z rozpočtu uhradí 10 %.