Skautské tábory patří mezi významné události skautského roku. Holky a kluci se učí novým dovednostem a starají se sami o sebe, o druhé i o samotný chod tábora. Zatápí v kamnech, sbírají chrastí a řežou dřevo nebo chystají program pro ostatní. Pomocí skautské výchovné metody si osvojují důležité kompetence, díky nimž se v životě neztratí.

„Téměř do poslední chvíle jsme nevěděli, jaká budou pro tábory pravidla, ale i přesto se skautské oddíly rozhodly je uspořádat. Jsme přesvědčeni, že dobrodružství s partou kamarádů v přírodě je přesně to, co děti a mladí lidé po uplynulé řadě velmi náročných měsíců potřebují,“ sdělila skautská tisková mluvčí Barbora Trojak.

Skautská střediska v Libereckém kraji jich o letošních prázdninách zorganizují čtyřicet čtyři. I přes omezenou kontaktní činnost, která vzhledem k epidemiologickým opatřením zasáhla i skautování, stoupl počet členů v 19 skautských střediscích na 2906.

Liberecká univerzita hlásí zvýšený zájem o studium.
Na univerzitu do Liberce se letos hlásí více lidí. Pomohla i epidemie koronaviru

„Mám radost, že se střediskům daří uspořádat tábory v podobném počtu jako loni navzdory omezené prezenční činnosti v uplynulém roce a neustále se měnícím podmínkám účasti a testování v průběhu táborů,“ podotkl předseda Krajské rady Junáka Libereckého kraje Lukáš Malý.

Podle vedoucího chlapeckého 27. oddílu skautů Ondřeje Petrovského ze střediska Mustang museli udělat podobná opatření jako loni, přibylo testování a nejsou rodičovské dny. „Pro vnitřní chod tábora se nic zásadního nezměnilo. Samy děti to víceméně nepoznají, nařízení se dotkla spíše nás jako organizátorů,“ osvětlil Petrovský. Sám vítá možnost konání táborů. Přestože spolu členové oddílu spolu hodně komunikovali on-line, nic nemůže nahradit osobní kontakt. „Vnímáme tábor jako vyvrcholení skautského roku a bylo pro nás extrémně důležité ho uspořádat,“ zdůraznil vedoucí.

Skautování navíc v době epidemie koronaviru nelehké době získalo i další rozměr. Řada skautů i skautek se podílela na různé formě pomoci. Někteří nakupovali pro potřebné, jiní doučovali nebo byli k dispozici v očkovacích centrech.