Projekt Dotkni se skla zatím absolvovalo 664 školáků z Novoborska a Českolipska. Jeho cílem je seznamovat děti s bohatou historií sklářství a probouzet v nich hrdost na slavnou minulost a velmi bohatou přítomnost výroby skla v Lužických horách. V neposlední řadě tak dochází i k podpoře cestovního ruchu v období mimo hlavní sezóny.

Turistická oblast Lužické hory spojila síly se sklárnami v regionu, například sklárnou Jílek v Kamenickém Šenově, sklárnou Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova, nebo Novotný Glass v Novém Boru. „Chtěla bych vyzdvihnout velmi vstřícný přístup majitelů sklárny Jílek. Nejen že nám dali prostor pro návštěvu provozu, vyzkoušení si řemesla na verštatu se skláři na vlastní kůži, ale hlavně chci poděkovat za sklářského mistra, se kterým jsem v průběhu jara navštívila jednotlivé školy s přednáškou na téma sklářství. Teprve poté následovaly výpravy do terénu za sklem,“ sdělila ředitelka turistické oblasti Lužické hory Marie Kárová.

Na Hasičských slavnostech v Litoměřicích nechyběly sbory z Libereckého kraje. Vrcholem sobotního programu byla hasičská fontána.
FOTO: Hasičská fontána z Českolipska uchvátila na závěr slavností v Litoměřicích

Školy si mohou vybrat ze tří různých nabídek, každý program je postaven na jedinečnosti daného místa, dané sklárny. Součástí jsou i unikátní pracovní listy pro školáky. Ty vznikly ve spolupráci s odborníky ze Sklářského muzea v Novém Boru a v Kamenickém Šenově. „Výpravu do Kunratic i Kamenického Šenova jsme si moc užili, děkujeme za krásný projekt,“ podotkla ředitelka ZŠ a MŠ Prysk Jana Vostřelová.

Do celého projektu se zapojilo deset subjektů nejen z podnikatelské sféry, ale třeba i Střední umělecko-průmyslová škola sklářská z Kamenického Šenova a samozřejmě obě sklářská muzea. Podpora přišla i z Křišťálového údolí, které částečně hradilo náklady na autobusovou dopravu pro školy z Libereckého kraje.