„Historický význam školy pro město, zdejší sklářský region, ale české sklářství obecně, je nezpochybnitelný,“ říká ředitelka muzea Petra Ajšmanová. 

Ředitelka je i kurátorkou historické části výstavy. Expozice provede návštěvníka historií školy od jejího vzniku v roce 1870 do roku 2010. K vidění bude výběr nejlepších školních prací i zajímavé archivní materiály, z nichž některé budou prezentovány poprvé. Druhou část výstavy připravila sama škola a bude prezentovat práce studentů střední a vyšší odborné školy z let 2010 až 2020 jako průřez tím nejzajímavějším a nejkvalitnějším, co vzniklo ve výtvarných ateliérech školy s použitím všech sklářských technik, kterým se dnes ve škole studenti učí.