„Zastupitelé města Česká Lípa odsouhlasili zpracování zadávací dokumentace pro vypracování projektové dokumentace. Samotná realizace by měla začít na jaře roku 2019 a hotovo by mělo být o rok později v roce 2020. V roce ve kterém škola bude slavit 30 let od svého založení,“ uvádí Častulík.

Škola na Ladech se ale ve velkém mění už nyní, jen to není z venku vidět. Ve většině školy jsou nově nainstalovaná k očím šetrná svítidla, ve všech třídách a kabinetech 2. stupně je nová páteřní optická síť, ve všech kmenových třídách 2. stupně byly nainstalovány počítače pro obsluhu interaktivních tabulí a dataprojektorů.

Nové spotřebiče dále dostala školní kuchyně, některé třídy vybavila škola novým nábytkem. „V rozvoji školy chceme pokračovat i v dalších letech a měsících. Do konce školního roku představíme rámcový plán rozvoje školy do roku 2021, kde budou popsány jednotlivé kroky k moderní, bezpečné a úspěšné škole,“ dodává Radek Častulík.