Během čtvrteční akce si návštěvníci mohli mimo jiné vyrobit skleničku s logem projektu Fairtrade nebo vyslechnout přednášku na téma spravedlivého obchodu v rozvojových zemích.

„Pohnutkou, proč jsme se zapojili, bylo zadání ročníkové práce studentům s tématem fair trade," říká učitel a koordinátor akce Václav Hylmar. Jeden ze studentů svoji ročníkovou práci vypracoval opravdu poctivě a při obhajobě se zeptal, proč vlastně není součástí kampaně i jejich škola a vyzval učitele k zapojení. „Uděláme dobrou věc pro přírodu a lidi třetího světa, " argumentoval student.

Školní kantýna tak od loňského roku nabízí „férový" sortiment kávu vyrobenou farmáři v Tanzanii, kvalitní čokoládu nebo sušenky s výraznou příchutí zázvoru vypěstovaného v Indii.

Ředitelka školy Emilie Ráčková, která si ráda dá „férovou" kávu, aby kampaň podpořila, o zapojení školy do projektu vůbec neváhala. „Určitě je to moc zajímavá myšlenka, akorát člověk má vždy obavu, jestli opravdu peníze půjdou tam kam mají," podotýká ředitelka. „Pro nás je důležité, dostat toto téma do povědomí lidí. Do té doby, než s tím pan Hylmar přišel, jsem o tom také nevěděla. Jsem ráda, že to můžeme šířit dál," dodává.

Do projektu Fairtradových škol se mimoňské Gymnázium zapojilo jako první v Libereckém kraji. Kampaň má pomoci výrobcům v rozvojových zemích Latinské Ameriky, Asie i Afriky. Dalším cílem projektu je chránit děti, aby nebyly zneužívané ke zbytečné práci, kterou dělají za minimální mzdu. „Děti přece patří do školy a ne někam na plantáže nebo dokonce do továren," upozorňuje Hylmar.

Co je fair trade?Jedná se o způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí.