Spolupráce obou měst pomáhá potom především žákům Základní školy U Lesa, kterým přináší nové jazykové zkušenosti díky výměnným pobytům. „Škola obnovila dřívější kontakty v roce 1991. O dva roky později žáci navštívili toto město poprvé. Od té doby dochází k pravidelné výměně žáků obou měst v délce zhruba deseti dní. Děti jsou rozmístěny po rodinách, které jim poskytují ubytování a základní stravu. Zbývající čas tráví společně při poznávání města a dalších míst hostitelské země," popisuje vznik přátelství s francouzskou školou pedagožka ze Základní školy U Lesa Vlasta Nováková.

Výměnných pobytů se během dvacetileté spolupráce už zúčastnilo více než 250 dětí. „Řada z nich zúročila znalost francouzštiny v profesním životě," dodává učitelka.

Naposledy se zástupci obou měst setkali o uplynulém víkendu. Z Nového Boru vyrazila do Anich delegace. Smyslem výpravy bylo oslavit 45. výročí navázání partnerství a mimo jiné si také připomenout sté výročí vypuknutí I. světové války a Den válečných veteránů. „Doba trvání takto intenzivního přátelství je v mnoha ohledech opravdu výjimečná," uvádí místostarostka Nového Boru Stanislava Silná.