„Součástí byl i žákovský dotazník. Ve třídách panovala během obou dnů klidná, pracovní atmosféra,“ uvedla zástupkyně ředitele Blanka Ludvíková. Po vyhodnocení testů v centru Cermatu si budou žáci moct ověřit, jaké jsou jejich znalosti a dovednosti v porovnání s jejich vrstevníky v rámci okresu, kraje i celé republiky