Do škol projekt přinese filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky i filmaři.

„Žáci a studenti dostanou tentokrát příležitost seznámit se s příběhy lidí, kteří v minulém století z různých důvodů opustili své domovy," informoval Filip Šebek, koordinátor projektu, který pořádá Člověk v tísni.

„Téma letošního Měsíce filmu na školách jsme zvolili s ohledem na aktuální migrační krizi. Uvědomujeme si, že je od československých útěků během 20. století v řadě ohledů odlišná a jsou s ní spjatá mnohá rizika. To ovšem neznamená, že neexistují také podobnosti," dodává.

Už v pátek proběhne první projekce na Základní škole Pátova v České Lípě. Děti uvidí snímek Zabíjení po česku, který se věnuje poválečnému odsunu Němců. Besedovat na toto téma pak se školáky přijde českolipský historik Ladislav Smejkal.

Během listopadu projekt proběhne také na ZŠ Partyzánská a 28. října v České Lípě, v ZŠ Horní Police a jedinou střední školou z Českolipska, která se zapojila, je Gymnázium Česká Lípa. Projekce proběhnou v celé České republice na téměř šesti stech školách.