První bezbariérovou školkou v Novém Boru bude MŠ Klíček ve Svojsíkově ulici. Její plánovaná rekonstrukce pokročila do té míry, že je již zpracovaný projekt ke stavebnímu povolení a stavební povolení je vydané.
Co však městu chybí, je přibližně 20 milionů korun potřebných na rekonstrukci objektu a přístavbu jednoho patra budovy, ve které školka sídlí. „Zastupitelé vyjádřili souhlas, aby město podalo na ministerstvo financí žádost o dotaci, což se také stalo,“ připomíná starostka Nového Boru Stanislava Silná. „Dotace by mohla stoprocentně pokrýt náklady na stavbu a její technologickou část,“ dodala.
Kapacita předškolních zařízení ve městě je nedostačující, a proto nelze spoléhat jen na to, zda bude ministerstvo financí na žádost Novoborských slyšet.
„Pokud neuspějeme, budeme usilovat o finanční prostředky z jiných zdrojů,“ ubezpečuje starostka.
Záměr rekonstrukce školky je v souladu se schválenými dokumenty, a to Koncepce rozvoje školství v Novém Boru a Rozvoj předškolního vzdělávání a rekonstrukce objektů mateřských škol v Novém Boru.
„Jedním z hlavních cílu rekonstrukce MŠ ve Svojsíkově ulici je vytvoření plně bezbariérové mateřské školy. V Novém Boru prozatím taková školka neexistuje,“ konstatuje Lukáš Hrádek, vedoucí odboru rozvoje města.
Bezbariérovost objektu zaručí nejen výtah, ale také bezbariérový přístup do budovy a na školní zahradu. Součástí rekonstrukce je rovněž přístavba druhého patra, kde bude vytvořena tělocvična, třída s lehárnou a sociální zařízení včetně bezbariérového WC. K zajímavostem prvního patra zase patří sprchové kouty na otužování dětí. Zadní terasa by po opravě a zastřešení mohla sloužit při celodenním pobytu venku jako místo pro podávání svačin a při deštivém počasí i k venkovním hrám.
Zahájení rekonstrukce mateřské školy ve Svojsíkově ulici je závislé na tom, kdy se Novoborským podaří získat potřebné finance. „V současné době probíhá zpracování zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Pokud město dotaci získá, pak se rekonstrukce musí uskutečnit v průběhu příštího roku,“ zdůrazňuje Lukáš Hrádek.

Další zprávy z regionu najdete zde