Václav Klaus popřál školákům hodně úspěchů a tatínkovsko – profesorsko – dědečkovsky připomněl známé heslo: „Učit se, učit se, učit se.“ Jak nezapomněl zdůraznit, je Václav Klaus pětinásobným dědečkem a tři z vnoučat právě nastupují do první třídy.

Prezident každoročně zahajuje školní rok v některé ze základních škol. Vysvětlil, proč si letos vybral právě Kravaře: „Každý rok dostáváme spoustu pozvání a s ředitelkou sekretariátu řešíme, kam pojedeme. Ona ale letos rezolutně říkala, že každý rok píše starosta Kravař, takže jsem vlastně neměl žádnou rozhodovací pravomoc a jeli jsme sem,“ řekl prezident v úvodu.

PROHLÉDNĚTE SI FOTOGALERII A VIDEO

Ve svém projevu k žákům prezident zdůraznil, že mají své vzdělání brát vážně. „Co se nenaučíte v základní škole, to už nedoženete. Pak má člověk rodinné a pracovní povinnosti a myšlenka, že vznikne netušený volný čas, v němž se bude učit, je mylná.“

Ani krize se podle Václava Klause nemáme obávat. „Věřím, že se krize nezalekneme, protože kdyby ano, to je to, co krize potřebuje, aby byla hlubší a hlubší. Je potřeba jít stále dopředu,“ prohlásil a vypíchl další pozitivum: „Žijeme v demokratické zemi, kde má každý šanci se rozvíjet, o čemž naše generace mohly jen snít.“

Prezident se vyjádřil i k otázce na snižování platů učitelům. „Myslím, že to nehrozí. Hrozí, že platy nebudou růst tak, jak by si učitelé přáli.“ Vyzdvihl také učitelské povolání. „Úloha učitele je zásadní, dominantní a rozhodující. Je to víc o učitelích než o osnovách, víc o lidském faktoru než o technice. Na nich to všechno stojí a já bych jim moc přál, aby to dělali s maximální vážností.“

Kravařské prvňáčky, které do školních lavic provázel prezident republiky, bude učit Věra Milfaitová. „Moc se na to těším. První třídu jsem neměla šest let a myslím, že je nejhezčí, protože tam děti něco opravdu naučíte,“ svěřila se.

Starosta Kravař Vít Vomáčka předal Václavu Klausovi čestné občanství. Následoval čas věnovaný otázkám přítomných občanů. Prezident odpovídal na nejrozmanitější dotazy. Z jeho odpovědí byla cítit nevole vůči nařízením úředníků.

Například o zákazu žárovek se domnívá, že je to hloupost a každý by měl mít možnost se rozhodnout, čím doma bude svítit. Podobný pohled má prezident i na státní maturity. „Myšlenka úřednické organizace maturit je chyba, omyl, zbytečnost. Je třeba důvěřovat ředitelům. Za chvíli nebude maturita státní, ale evropská,“ odpověděl na jeden z dotazů.

Děti zajímala i prezidentova školní docházka, a tak se dověděly, že na základní škole měl rád matematiku a zeměpis, kromě střední školy byl jedničkář a hovořit před lidmi může třemi cizími jazyky. Naopak neprozradil, co rád jí. „Jednou jsem novinářům nezkušeně odkýval, že mám rád svíčkovou. Od té doby jsem několik let dostával všude jenom to,“ poznamenal.