O nedostatku praktických lékařů, zubařů i učitelů se všeobecně ví. V případě lékařů je jejich nedostatek zapříčiněný především nízkým počtem absolventů a odchody do důchodů. V případě učitelů je tomu ale jinak. Každý rok je počet absolventů více jak dostatečný, počet nastoupivších učitelů ale nikoliv. Ne vždy jsou na vině jen ekonomické ukazatele, mnohdy mladí nechtějí nastoupit do školství i z jiných důvodů.

To nám potvrzuje dnes již bývalý učitel z mimoňského gymnázia Martin Všetečka: „Jde především o pocit, co dál. Prakticky v každé práci máte jako vysokoškolák možnost nějakého profesního růstu, ale ve škole? Tam vás nic nového, ani kreativního nečeká. Představa dvaceti, třiceti let bez jakékoliv změny není příliš motivující,“ vysvětlil důvody, pro které školství opustil.
Dalším důvodem odchodu učitelů bývá celková situace ve školství a především neprůhledné financování jednotlivých škol. Mnoho mladých tak odučí několik let a potom zklamáni odcházejí.

„Každá škola dostává dostatek peněz na provoz, když chce ale nějaký nadstandard, je nucena hledat sponzory. A tím nadstandardem nemyslím zlaté lavice, ale například internet do každé třídy, interaktivní tabule, moderní sportovní zařízení,“ dodává Martin Všetečka.
Jak se na celou situaci tváří samotní ředitelé škol, nám vysvětluje Stanislav May z českolipského gymnázia: „Za poslední roky neodcházeli kantoři kvůli penězům. Dokonce bych řekl, že problémem nejsou tak odchody, jako spíše nedostatečný počet nových učitelů. Jen málo absolventů jde učit a nemalá část z nich to tuší již od prvního ročníku vysoké pedagogické školy.“

Podle Stanislava Maye, když už chce někdo odejít z ekonomických důvodů, bývají to kantoři, kteří vyučují například informatiku, nebo výpočetní techniku. U těchto oborů je oproti komerční sféře rozdíl ve finančním ohodnocení asi největší.
„Nejčastějším důvodem odchodu bývá spíše mateřská dovolená,“ říká Stanislav May.