Než přijely jednotky na místo, podařilo se pedagogům ze zakouřené budovy evakuovat většinu dětí, po sečtení ale pět lidí chybělo. Hasiči po obdržení informací provedli průzkum budovy v prvním i druhém nadzemním podlaží, pomocí termokamery se k osobám následně dostali.

Zatímco první dvě vyvedli před budovu s použitím speciální vyváděcí kukly napojené na vzduch z dýchacího přístroje hasiče, zbylí tři byli zachráněni pomocí automobilového žebříku. Souběžně se záchranou provedly jednotky hašení simulovaného požáru střechy z automobilové plošiny. Následovalo odvětrání budovy a vyhodnocení cvičení. Na závěr si žáci prohlédli zásahovou techniku hasičů na školním hřišti. Nechybělo ani vyzkoušení výstroje a výzbroje ve výbavě jednotek.