Rekvalifikace nezaměstnaných, kteří přišli pádem Crystalexu o práci, je jedna z cest, jak pomoci lidem, aby se dostali ze svízelné situace.
Problém ale je určit, na co se mají lidé rekvalifikovat. Volných míst na Českolipsku citelně ubylo. Školy sice dokáží vzdělávat, při špatném výběru ale mohou produkovat další nezaměstnané.

Kraj zkoumá možnosti

Tématu vhodných rekvalifikací se věnovalo i jednání skupiny pro řešení situace na trhu práce Novoborska, kde jsou kromě představitelů místní samosprávy i zástupci škol a vzdělávacích zařízení a v neposlední řadě i úřadu práce. „Nabídka rekvalifikací je široká, což mě příjemně překvapilo,“ shrnul místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman.

Ihned ale dodal, že problém rekvalifikací je ten, že jejich absolventi musí projít praxí přímo ve firmě. „Také nástup rekvalifikantů na nová místa je velkým otazníkem, protože nabídka volných míst je v současné době velice zúžená.“

„Financování vzdělávání osob, které přišly o práci, zůstává prozatím otázkou. Na aktivní politiku zaměstnanosti se dá spoléhat jen zčásti,“ potvrdil Jiří Langer, mluvčí krajského úřadu, který se situací na Novoborsku také zabývá. „Nabídka pracovních příležitostí je nízká v téměř všech oborech,“ dodal.

Nezaměstnaným radí odborník

V únoru také Městský úřad v Novém Boru otevřel poradnu zaměřenou na psychologii práce a návratu do zaměstnání. „Vyčlenili jsme prostory v domě dětí a dvakrát týdně tu probíhá poradenství, kde se lidé učí například vyhledávat nabídky zaměstnání na internetu,“ připomněl místostarosta.

Další možnost – žádost o dotaci na podobný program zaměřený na nezaměstnané, už ale novoborští zastupitelé odmítli. Jak shrnul zastupitel Jaromír Dvořák, základní dovednosti při hledání práce, učí kurzy úřadů práce. „Kraj spolu s centrem vzdělanosti připravuje další programy, které v nejbližší době zveřejní,“ řekl.

Město tak ušetří dvě stě tisíc korun. Ty se mu budou hodit, protože například jen na bezúročných půjčkách propuštěným sklářům za leden letošního roku vyplatilo město jeden a půl milionu korun. Lidé z Nového Boru, kteří se dostali do finančních potíží kvůli krachu Crystalexu o půjčku mohou žádat až do konce dubna.