O spojení základních škol, respektive o vzniku pouze jedné základní školy jednají představitelé obce Horní Police a města Žandova na Českolipsku.
V Žandově mají základní školu pouze s prvním stupněm a oproti tomu základní škola v Horní Polici má stupně oba, ale jak první, tak druhý stupeň mají problém obsadit žáky. Jednoduchým řešením by se zdálo spojení obou škol. První stupeň základní školy by byl plný a žáci vycházející z pátých tříd by automaticky plnili i stupeň druhý. Takto jednoduché to však ve skutečnosti není.
Žandovská škola nemá dostatečnou kapacitu na to, aby zde umístili oba stupně základní školy. V úvahu tedy připadá pouze budova hornopolické školy „Na Kopci“, která je však od obou obcí vzdálená přibližně jeden kilometr. Toho je si vědoma jak radnice v Polici, tak v Žandově.
„Naši žáci jsou na odlehlost školy zvyklí. Ti starší se tam bez problémů dopraví sami a děti z prvního stupně vodí do školy vychovatelky z družiny, která je umístěná v mateřské škole přímo v obci,“ říká starostka Horní Police Jana Janoušková.
Horší je to u žáčků prvního stupně a jejich rodičů ze Žandova. Ti jsou zvyklí na základní školu přímo v obci a docházení do kilometr vzdálené školy by pro ně bylo nepříjemné. Ani to však podle vedení Žandova není nepřekonatelný problém.
„V každém případě nevýhody, které by spojení škol přineslo, převáží výhody. Žandov by měl konečně úplnou školu a Horní Police by se zbavila objektu, jehož financování nadměrně zatěžuje obecní rozpočet,“ dodává starostka Jana Janoušková.
Proto hornopolická radnice nabídla už v prosinci loňského roku Žandovu bezúplatný převod budovy školy i jejího vybavení do jeho majetku.
Tento převod však zastupitelstvo města Žandova v únoru letošního roku neschválilo, a to ze dvou důvodů uvedených v zápisu ze zasedání zastupitelstva. Prvním důvodem byl pro ně fakt, že město už má schválený rozpočet na rok 2008 a tím druhým je pozemek přilehlý ke škole, kterého se Horní Police nechce vzdát, ale nabízí Žandovu pouze jeho dlouhodobý pronájem za symbolickou cenu.
Třetím důvodem, který však v oficiálním zápisu ze zasedání zastupitelů chybí, je to, že v hornopolické škole končí ve funkci stávající ředitel, a obec proto vyhlásila konkurz na ředitele nového, přičemž v konkurzu nabízí perspektivní zaměstnání.
Jaké problémy zmrazení hornopolického záměru na změnu zřizovatele školy přinese, vysvětluje ředitelka základní školy v Žandově Kamila Jakubcová.
„Demografický vývoj ukazuje, že obě školy budou mít problém naplnit své třídy jak prvního, tak druhého stupně. Jejich spojením by tento problém odpadl. Když zůstanou školy oddělené, tak to přinese jen zbytečný konkurenční boj ze kterého nevzejde nic dobrého,“ říká Kamila Jakubcová na závěr.