Boj o studenty svádějí v těchto týdnech střední školy. Zatímco některé z nich – především gymnázia – mají zájemců dostatek, jiné musí přistupovat k vyhlášení dalších kol přijímacího řízení. Míst v prvních ročnících českolipských středních škol je stále více než žáků devátých tříd.
Proto se stále více dětí, které vycházejí základní školu, už nemusí bát přijímacích zkoušek. Seznam středních škol, které mají volná místa v 1. ročnících, je uveřejněný na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje. V přehledu jsou uvedeny konkrétní střední školy, obory, počty volných míst a termíny dalších kol přijímacího řízení.
Přijímací zkoušky například nemusí absolvovat ve Střední průmyslové škole v České Lípě. „Neděláme přijímací zkoušky, ale přijímací řízení. Hlavní důraz klademe na výsledky osmého a devátého ročníku základní školy,“ uvedl ředitel školy Petr Valerián. Kromě toho škola přihlíží k výsledkům testů Cermat. „Dále děláme s uchazeči o studium pohovory, které mají ujasnit, zda si vybrali správný obor, jestli mají vztah ke strojírenství. Pokud by tomu tak nebylo, studijní výsledky by tomu odpovídaly,“ pokračuje.
Dodává, že díky propagaci strojírenských oborů, zájmu zaměstnavatelů o absolventy technických oborů, mají třídy naplněné. „Není to náhodná záležitost, ale už tři roky za sebou budeme mít plné stavy žáků v prvních ročnících, což vždycky nebývalo. Počet zájemců o druhé kolo přijímacího řízení totiž převyšuje počet volných míst,“ dodal Petr Valerián.
Mimoňské gymnázium také nevyhlašovalo přijímací zkoušky. „Studenty přijímáme podle výsledků testů Cermat, hodnocení ze školy a podle prospěchu,“ uvedla Jana Masopustová z gymnázia v Mimoni. Druhé kolo tu vyhlašují pro čtyřleté studium.
Naopak druhé kolo přijímacích zkoušek nevyhlašuje Gymnázium Česká Lípa. „Přijímací zkoušky jsme vyhlásili, protože jsme měli převis zájemců. I přesto jsme i my pocítili určitý pokles počtu uchazečů v osmiletém studiu,“ shrnula zástupkyně ředitele gymnázia Helena Paszeková. Zkoušky mají za cíl vybrat ty nejlepší. „Jsme přesvědčeni, že jsme natolik transparentní škola, že ti, kteří se k nám hlásí, vědí, proč. Vědí, že pro to, aby uspěli, musí něco udělat a dáváme jim dostatek informací, z čeho se přijímací zkoušky skládají,“ vysvětluje Helena Paszeková.
Přísný výběr studentů se pak podle ní odráží ve výsledcích. „Testy Cermat ukázaly, že naši studenti jsou schopni obstát v konkurenci. V rámci České republiky se testování zúčastnilo 1796 škol. V českém jazyce jsme se mezi školami umístili na patnáctém místě, v matematice na čtyřicátém šestém, v obecných dovednostech pak na šedesátém šestém místě. Takto kvalitní výsledky máme už druhý rok,“ pochvaluje si zástupkyně ředitele.