Svůj dojem z konceptu nového územního plánu označil Miroslav Hudec za rozpačitý. Společnost pro trvale udržitelný život má nejvíce připomínek k dopravě, kterou územní plán také řeší. „Autoři oprášili část městského okruhu, který jsme zamítli už v roce 1980 jako nevyhovující, a to v době, kdy byla intenzita automobilového provozu nesrovnatelně nižší,“ upozornil. „Jeho část jde přes hřiště střední průmyslové školy.“

Společnost se ohrazuje proti omezení výstavby parkovacích domů na jižní část centra města. „Ty jsou přednostně potřebné naopak v severní části, kde se na největších sídlištích Lada, Sever, Špičák koncentruje převážná část obyvatel a tudíž také dopravy. Proto požadujeme naopak doplnit parkovací domy alespoň na sídlišti Špičák,“ uvádí Miroslav Hudec ze STUŽ.

Naopak nesouhlasí s propojením prostoru bývalého městského nádraží se silnicí od Zákup trasou zrušené železniční trati. „Tudy vede cyklostezka směrem do Vlčího Dolu, kterou by pak bylo nutno zrušit, což by nepochybně vzbudilo velký odpor veřejnosti. Avšak nejen z toho důvodu pokládáme takové řešení za nepřijatelné. Navíc by zřejmě vznikly problémy s vedením frekventované komunikace v těsném sousedství Ploučnice, v blízkosti území Natura 2000,“ uvádí.

Společnost pro trvale udržitelný život tedy vidí největší problém nového územního plánu v řešení dopravy. „Dopravně zahlcené a četnými dopravními bariérami fragmentované město vytváří v jeho obyvatelích pocit, že k nim není příliš přátelské, že je v podstatě vytlačuje z ulic, ale nakonec i z obytných prostorů, že tu nejsou vítáni,“ shrnul Miroslav Hudec.

Jak ujistil Jan Stejskal, připomínkami k dopravě se budou zabývat odborníci.