Obnovit zaniklý život bývalého hotelu Slavie chtějí v Dubé pomocí peněz z Evropské unie. V rámci takzvaných norských fondů podalo město žádost o dotaci na přípravu projektu celkové rekonstrukce objektu, který by měl následně sloužit jako multifunkční centrum.
V posledních třiceti letech budova v centru města střídala majitele a proběhlo několik neúspěšných pokusů o její rekonstrukci. Město jako současný majitel má v plánu zde vybudovat centrum pro společenské, vzdělávací, sociální či kulturní aktivity občanů Dubé všech věkových kategorií.
„Celková požadovaná částka je přibližně 630 tisíc korun, město se bude podílet deseti procenty,“ uvedla starostka Dubé Zdeňka Šepsová.
V případě schválení žádosti použije radnice finance na vypracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti. Na základě těchto a dalších podkladů bude jasné, v jakém rozsahu bude možné objekt Slavie využít. „Pokud uspějeme, budeme podávat žádost o grant na samotnou rekonstrukci Slavie,“ dodala starostka.
Slavie, dříve známá pod názvem „Zur Sonne“ – Hotel u slunce, byla nejznámějším ubytovacím zařízením v širokém okolí již v 19. století. Útočiště zde nacházeli obchodníci s chmelem, kteří sem přijížděli na chmelové trhy a burzy. Centrem společenského dění v celém okrese se hotel stal po roce 1946, kdy zde vznikl nový sál.
Rekonstrukce Slavie není jediným záměrem, který chtějí dubští realizovat díky financím z EU. Podobně by mohla být financována například kanalizace. „Samozřejmě se budeme snažit získat finance i z jiných zdrojů, ale právě vzhledem k nákladnosti takových akcí jsou nejvhodnější granty Evropské unie. Krajské dotace tyto investice nepokryjí,“ podotýká Zdeňka Šepsová.