Žádostí o slevy a proplacení úprav v nebytových prostorách zřejmě bude přibývat. Zastupitelé nejprve chválili slevu z nájmu ve výši 57 tisíc korun Jitce Vorlíčkové za úpravy ve Splitu, poté ale odmítli uznat náklady na úpravy sociálního zařízení v restauraci kulturního domu Crystal, kterou měli pronajatou manželé Esentierovi.
Podle materiálů, které měli zastupitelé k dispozici, neměli nájemci nárok požadovat vynaložené náklady na úpravu prostor. Přesto provedli rekonstrukci sociálního zařízení v restauraci KD Crystal, ale bez souhlasu pronajímatele.
Přesto nechal odbor kultury zpracovat znalecký posudek vynaložených nákladů, podle něhož má sociální zařízení hodnotu 97 tisíc korun.
„Finanční výbor se pozastavil nad tím, že nájemce prováděl úpravy a vedení Crystalu o tom nevědělo,“ tlumočil názor Karel Bubeník. „Stanovisko finančního výboru je proplatit sto ticíc korun, neboť došlo k zhodnocení majetku. Z morálního hlediska má nájemce na tyto prostředky nárok.“
Zastupitelka Jana Zejdová upozornila, že uznáním nákladů na úpravy, které nikdo neschválil, může vzniknout nebezpečný precedens. „Obávám se, že budeme muset řešit další a další žádosti. Morální nárok tu je, právní ale nikoliv. Tento druh podpory není vhodný,“ shrnula Jana Zejdová.
Zastupitel Jan Riedl se dokonce domníváý, že v případech, kdy nebytové prostory vylepší nájemce a následně požaduje nákloady, pak by město mělo zvýšit nájemné. „Jestliže byl prostor nezpůsobilý k užívání, pak to lze řešit slevou z nájmu. Ale jestliže někdo udělá něco svévolně, pak musíme reagovat,“ vysvětlil svůj postoj Jan Riedl.
Manželé Esentierovi požádali o téměř čtvrt milionu korun, které investovali do opravy sociálního zařízení. Finanční výbor navrhl proplatit 97 tisíc korun, ale tento návrh nezískal potřebnou většinu hlasujících.

 

Další zprávy z regionu najdete zde