Slunečná na Českolipsku byla jedinou z obcí Libereckého kraje, kde se uskutečnily nové volby kvůli jarní rezignaci několika zastupitelů včetně starostky Ladislavy Svobodové. A kdy v sedmičlenném orgánu klesl počet členů pod pět. Občané teď vybírali ze tří kandidátek, které podala sdružení nezávislých kandidátů. Po třech mandátech získala SNK Společně pro Slunečnou a SNK Opravdoví Slunečňáci, za které byla opět zvolena exstarostka Svobodová. Jeden mandát obdrželo SNK Pohoda pro Slunečnou. V komunálních volbách v říjnu 2018 zvítězilo s pěti mandáty SNK Slunečná a volební účast tehdy dosáhla 77%.

Společně pro Slunečnou
292 hlasů – 43,26 % - 3 mandáty
Mgr. Jakub Derynk
Bc. Vladimír Hrebiček
Petr Burián

Opravdoví Slunečňáci
288 hlasů - 42,67 % - 3 mandáty
Ladislava Svobodová
Ervín Váňa
Zdeněk Kurka

Pohoda pro Slunečnou
92 hlasů – 14,07 % - 1 mandát
Alice Peterková