Dosavadní zastupitelstvo na Slunečné, kde trvale žije 136 lidí a je zde řada chalupářů, se rozpadlo kvůli rezignaci několika zastupitelů včetně starostky Ladislavy Svobodové. A v sedmičlenném orgánu klesl počet členů pod pět. V komunálních volbách v roce 2018 zvítězilo s pěti mandáty SNK Slunečná.