„Katechumeni, tedy ti, kteří se chystají k přijetí svátosti křtu, prochází dlouhodobou přípravou. Ta trvá nejméně rok, ale častěji i déle. Příprava zahrnuje jak vzdělávání, tak i duchovní proces. Přijetí křtu právě o Velikonocích má symbolickou hodnotu. Ostatně název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci,“ řekl kaplan věznice Martin Škoda.

Obřad se uskutečnil ve vězeňské kapli, která se při této příležitosti zahalila do slavnostního hávu. Křest a povolání k dalšímu následnému životu v církvi přijali odsouzení skrze službu trvalého jáhna Luďka Téry, který dochází do věznice jako dobrovolný duchovní z římskokatolické církve.

„V prostředí věznic neprobíhají podobné aktivity tak často, jako na svobodě. Je to dáno zvláštní povahou duchovní služby, která bývá zde označována jako kategoriální pastorace a má určitá specifika oproti práci s věřícími v klasické farnosti či diaspoře církevní. Vyžaduje také duchovního, který je takovou službu řádně připraven a je v tomto prostředí ji schopen vykonávat,“ informovala mluvčí strážské věznice Martina Krutinová.