Co je ergoterapie, s jakými pacienty se odborníci na tento obor v praxi potkávají nejčastěji a jaké léčebné postupy aplikují, jsme se zeptali Kateřiny Filipové z Oddělení léčebné rehabilitace v českolipské nemocnici.

Co to vlastně ergoterapie je?

Ergoterapie je obor, který prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností. V českolipské nemocnici je ergoterapie součástí Oddělení léčebné rehabilitace.

Jací pacienti vás nejčastěji navštěvují?

V praxi se setkáváme s pacienty s různými diagnózami. Nejčastěji se jedná o cévní mozkovou příhodu, periferní parézy a traumata horní končetiny, amputace, roztroušenou sklerózu, kraniotraumata a demenci.

Jakou největší skupinu tvoří vaši pacienti?

Ergoterapii je možné provádět u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení, a to jak fyzickým, smyslovým, psychickým, tak i s mentálním znevýhodněním.

Jaké má ergoterapie možnost své léčby?

Naším cílem je umožnit pacientům, aby si zachovali maximální možnou míru soběstačnosti v běžných a pracovních činnostech a při volnočasových aktivitách. K dispozici máme mnoho terapeutických prostředků, při jejich výběru vždy respektujeme individuální potřeby pacienta. V praxi nejčastěji aplikujeme nácvik běžných denních činností jako je například příjem a příprava jídla, osobní hygiena, oblékání, přesuny, běžný úklid a manipulace s penězi. Dále se zaměřujeme na nácvik jemné motoriky, grafomotoriky a funkcí jako je paměť, pozornost nebo logické uvažování. Doporučujeme kompenzační pomůcky a společně s pacientem nacvičujeme jejich užití. V tomto výčtu je nezbytné zmínit také poradenství a instruktáž prevence pádů, možnosti adaptace a úprav domácího prostředí a poradenství rodinným příslušníkům.

S kolika pacienty denně pracujete?

Každá ergoterapeutka pracuje na vybraných odděleních s přibližně s 12 až 14 pacienty denně. S pacienty pracujeme na základě stanovení lékaře.