Znovu musí proběhnou posudek o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) u jednoho ze zbývajících úseků léta plánovaného obchvatu České Lípy.

„Pokud vše půjde dobře, mělo by se s realizací prvního úseku začít v letech 2018 až 2019,“ řekl během své sobotní návštěvy České Lípy předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka.

Chybí mimo jiné dotažení výkupů pozemků, vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení úseku, který povede z průmyslové zóny České Lípy do Dolní Libchavy. „Byl jsem Ředitelstvím silnic a dálnic ujištěn, že se na všem intenzivně pracuje. Požádal jsem Českou Lípu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně výkupů pozemků,“ říká Sobotka.
„Pan premiér byl v našem městě již před dvěma lety. Už tehdy jsme jednali o obchvatu České Lípy. Rádi bychom, aby tento problém byl již vyřešen a město si oddychlo od intenzivní dopravy, hluku a špíny, které obyvatelům léta vadí,“ říká starostka České Lípy Romana Žatecká.

MOST DO KOVOŠROTU

Stavba obchvatu České Lípy je rozdělená do celkem tří úseků. V současnosti je hotový první z nich, mimoúrovňová křižovatka u Sosnové se silnicí, která končí v průmyslové zóně Dubice. Tento úsek začalo ŘSD stavět již v roce 2008, v roce 2010 však stavbu nechal tehdejší ministr dopravy Vít Bárta zastavit. Dokončena byla až na konci roku 2011. Její současná nadimenzovanost jí díky přilehlému průmyslovému závodu vysloužila mezi místními přezdívku „most do kovošrotu“.

Stavbu obchvatu by měl v dalších letech zakončit úsek z Dolní Libchavy přes Manušice a Skalici do Nového Boru, kde se napojí na silnici mezi Děčínem a Libercem.