Jaké byly vaše první reakce, když jste se dozvěděl, že se Libereckem přehnala velká voda?
Hned v sobotu ráno, jakmile mě starostové z postižených oblastí informovali o tékatastrofě, jsem začal jednat s ministrem obrany. Podařilo se tak zmobilizovat armádu velice rychle včetně vrtulníků, které okamžitě mohly zasahovat. Osobně jsem v neděli vyjel do zaplavených oblastí, byl to hrozný zážitek.

Města a obce vypadaly jak po válce, po bombardování. Velký dík patří hasičům, policistům, záchranářům, vojákům, ale ineuniformovaným složkám, jako například dobrovolníkům. Těm se totiž podařilo obrovským úsilím odstranit a uklidit vše, co bylo zvenku vidět. Bohužel ale ta největší hrůza zůstává uvnitř v těch poškozených domech a v duších lidí.

Bezprostředně po víkendové povodni jste založil se starosty mikroregionu konto na pomoc lidem, které postihla povodeň…
Bylo to po dohodě se starosty Frýdlantska a Chrastavska. Oni na svém mikroregionu založili konta a já jsem ihned začal oslovovat různé podnikatele. Podařilo se mi sehnat určitý objem peněz a i v současné době reagují města z celé republiky. Lidem ze zaplavených oblastí je potřeba i nadále věnovat pozornost, neboť v současné době, po odchodu dobrovolníků, zůstávají na všechno sami. Já tlačím na premiéra a na další ministry, abychom sehnali dostatek peněz na obnovu zničených měst a obcí.

„Povodně nejsou součástí mé volební kampaně. Je to moje práce, pro kterou jsem se rozhodl a budu ji dělat.“ Přemysl Sobotka

Jaké jsou možnosti získání peněz?
Zjistil jsem, že existuje velká řada dotačních titulů, o kterých jsem neměl ani tušení. Tyto finance jsou určené pro obce postižené povodněmi třeba na obnovení infrastruktury. Například dotační tituly, které byly vypsány pro povodně v roce 2009 nebo pro ty letošní na Moravě, by mohly být také využity pro povodně v Libereckém a Ústeckém kraji. Je potřeba jednat rychle. Pokud pomoc přijde těmto lidem až v listopadu, bude to špatně. Lidé budou ve velké depresi, vyplavené domy budou už zamrzlé a na jaře se začnou rozpadat.

close zoom_in Podařilo se dohodnout s ministrem spravedlnosti, aby uvolnil na 200 vězňů, kteří nejsou odsouzení za násilnou trestnou činnost, aby přijeli do těchto oblastí pomoci. Spolupracuji také s europoslancem Edvardem Kožušníkem, ale i dalšími na téma Trojzemí.A bychom dosáhli na peníze s Fondu solidarity Evropské unie, musí škody po povodních přesáhnout 20 miliard korun. Bohužel ty naše škody nejsou v tomto režimu, ale pokud se sečtou naše škody a také polské a německé, tak se můžeme dostat na tuto částku a peníze získat.

Je to opět nátlak na premiéra, aby jednal s premiéry těchto dvou zemí. Jen doufám, že se toto vše podaří zrealizovat co nejdříve, aby se lidé dočkali zimy v nějakém civilizovaném prostředí. Spousty lidem bohužel nepomůže ani pojišťovna. Pro mě bylo například velmi nemilé zjištění, že lidé byli pojištěni proti záplavě, nikoliv proti povodni. Takže řada vyplavených nedostanou od pojišťoven ani korunu.

Během povodní jste také hodně spolupracoval s libereckým úřadem práce…
Původně jsem přejal záštitu nad projektem Finanční gramotnosti, a to se hned změnilo v projekt a konzultace, na jaké peníze mohou zaplavení dosáhnout. Úřadu práce patří můj velký dík.

V letošních volbách opět kandidujete do Senátu. Co je vaším hlavním cílem?
Za těch čtrnáct let, co pracuji jako senátor, jsem měl možnost velice dobře poznat celou oblast volebního okrsku a seznámit se se starosty. V tom vidím velkou výhodu. Za ta léta se podařilo zrealizovat spousty projektů. Ale moji práci budou koneckonců vyhodnocovat voliči.

Jak budete financovat svou kampaň?
Budu ji financovat ze svého. Ale pomáhá mi také spoustu přátel i rodina. Konečnou částku, kterou zaplatím za volební kampaň, budu znát až po skončení voleb. Pro  mě nehraje roli, jestli jsem nebo budu senátorem. Povodně nejsou součástí mé volební kampaně. Je to moje práce, pro kterou jsem se rozhodl a kterou budu dělat.