O tom, co všechno se pod tímto pojmem skrývá, jaké má sociálka pravomoci, ale i jaké jsou povinnosti veřejnosti, vysvětlovala rodičům ve skalické mateřince Jiřina Kubáňová, která vede Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru.

Mění pohled

Ta hned v úvodu vysvětlila, že cílem její návštěvy v mateřské škole rozhodně není přítomné vystrašit, ale spíše informovat. „Snahou je, aby se změnil obecný pohled na sociálku,“ předeslala Jiřina Kubáňová.

Besedu odstartovalo téma rodičovských povinností. Od jejich plnění či neplnění se totiž sociálně právní ochrana dětí odvíjí. Ta zahrnuje péči o zdraví dítěte, jeho tělesný, citový, rozumový, mravní vývoj, zastupování nezletilého dítěte a správu jeho majetku. V neposlední řadě také povinnosti rodičů chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání vykonávat nad ním dohled, který odpovídá stupni jeho vývoje.

Právě v momentě, kdy rodič své povinnosti vůči dítěti dlouhodobě neplní a životní podmínky dítěte jsou natolik vychýlené od běžné populace, přichází na řadu sociální pracovníci.

Ovšem jak rodičům sdělila Jiřina Kubáňová, takové děti sami příliš nevyhledávají a je nemožné přijít na všechny případy, u kterých není něco v pořádku.

Nezvyklé věci hlásí

V souvislosti s tím upozornila, že i škola, ať už mateřská nebo základní, a stejně tak kdokoliv z okolí ohroženého dítěte má takzvanou ohlašovací povinnost. To znamená, že každý učitel, který denně vídá dítě, jež například nenosí pomůcky, svačiny, zapáchá, nemá základní hygienické návyky a jehož absence bývají z velké části omlouvány jen rodičem, má povinnost tyto skutečnosti oznámit.

„Učitel nám také může oznámit špatný kontakt rodiče se školou nebo v případě mateřské školy opakované dluhy za úhradu pobytu,“ vysvětlila Jiřina Kubáňová s tím, že předtím, než učitel tyto skutečnosti oznámí, měl by nejprve vyčerpat možnosti, které jim umožňuje školní řád a jejich metodika.

Mezi ně patří například osobní rozhovor s dítětem, pozvání rodičů, se kterými by se měli domluvit na pravidlech, která budou dodržovat.

„Ze strany učitelů je důležité dělat si přesné záznamy o tom, kdy rozhovor s rodiči proběhl nebo jak a na co byli rodiče upozorněni,“ podotkla Jiřina Kubáňová.

Že ale pro rodiče nemusí být sociálka jen bubákem, pochopili přítomní rodiče v momentě, kdy Jiřina Kubáňová mluvila o možnostech i jen obyčejného poradenství, a to především v případech rozvodového řízení v rodinách s dětmi.

Hledají kompromis

„Lidé nás vyhledávají nejčastěji z důvodů úpravy styku, výživného, úpravy výchovy. Nebo i v případě výchovných problémů s dospívajícími dětmi. U nich hledáme taková východiska, která by byla akceptovatelná rodičem i dospívajícím dítětem,“ doplnila Jiřina Kubáňová.

„Hojný počet rodičů, kteří se besedy zúčastnili, mě velmi potěšil. Dokonce se sešli i někteří tatínkové, což mě velmi mile překvapilo. Téma sociálně právní ochrany dětí je velmi ožehavé, ale myslím, že každý z rodičů našel to, co potřeboval,“ dodala Leona Vachtová, zástupkyně ředitelky Mateřské školy ve Skalici u České Lípy.

Autor: Adéla VACHTOVÁ