Chodníky jsou široké odhadem kolem osmdesáti centimetrů a silnice, která je jednosměrná, není o nic širší, než je nezbytně nutné. Chodit i projíždět se tu musí s maximální opatrností.

A tak se třicet lidí, kteří tu bydlí, podepsalo pod žádost o umístění zpomalovacího příčného pruhu nebo dopravní značky obytná zóna. Jak se píše v žádosti, kterou adresovali odboru rozvoje, majetku a investic na radnici, požadují tyto úpravy na základě vysokého počtu pěších, kteří zde projdou po nevyhovujících chodnících.

„Několikrát tu došlo ke střetům chodců s automobily a řidiči jsou vůči pěším bezohlední,“ podotkl na adresu komunikace Jiří Wawrečka, iniciátor žádosti.

Zmíněný odbor města Česká Lípa požádal o stanovisko k případné změně dopravního značení dopravního inženýra Policie České republiky. Dopravní inspektorát pak vydal k žádosti stanovisko, které v obou případech bylo zamítavé.

Ani značka, ani práh nebude

„Uvedená lokalita nesplňuje podmínky pro zřizování obytných zón, a tak dopravní inspektorát nesouhlasí s návrhem o umístění dopravního značení obytná zóna,“ upřesnil Jan Gallo dopravní inženýr Policie České republiky.

Dopravní inspektorát nesouhlasí ani s umístěním zpomalovacího pruhu. Podle vyjádření, které inspektorát zaslal žadatelům, je třeba tímto prostředkem zdůraznit nízkou hranici nejvyšší povolené rychlosti. To se děje především v okolí škol a všude tam, kde je větší výskyt dětí a také na vjezdech do obytných zón.

„Při zřizování zpomalovacích prahů a zvýšených ploch je nutné vždy dodržet základní podmínky realizace hmatových úprav pro samotný pohyb nevidomých a slabozrakých,“ doplnil Gallo s tím, že místa se sníženým obrubníkem musí být doplněna varovnými pásy a přechody navíc pásy signálními.

Pokud nahlédneme do technických podmínek navrhování obytných a pěších zón, zjistíme, že jsou zpravidla situovány v obytných souborech mimo obchodní centra měst a navrhují se na komunikacích s malým dopravním významem. Optimální pro návrh obytné zóny jsou komunikace s nízkopodlažní zástavbou, kde se vzhledem k absenci ploch zeleně a hřišť nedostává místa pro pobyt, setkávání obyvatel a hru dětí.

Provoz by mohl poškodit budovy

Dalším důležitým faktorem, který hovoří proti zpomalovacímu pruhu, je argument, který stojí ve vyjádření ORMI. Zřízení zpomalovacího pruhu nelze bez stavebních úprav udělat, protože komunikace nesplňuje technické podmínky. Nejen při případných stavebních úpravách, ale i při následném provozu by docházelo k otřesům a tím ke zhoršení vlivu provozu na budovy.

Autor: Tomáš Mařas