Česká Lípa a Sosnová se účastní soutěže Cesty městy, vyhlašované Nadací Partnerství pod záštitou Ministerstva dopravy – Besip. Soutěž propaguje zklidňování dopravy a kvalitní dopravní řešení realizovaná v České republice, která se mohou stát inspirací pro další obce a města.
„Soutěž Cesty městy poukazuje na dopravní řešení, která respektují pohyb a setkávání chodců, prostor pro cyklisty i potřeby parkování nebo zásobování. Nikoli jen jízdu motorových vozidel,“ popsal soutěž Petr Šmíd z Nadace Partnerství. V praxi to obvykle znamená zúžení jízdních pruhů pro automobily a naopak rozšíření chodníků, posílení zeleně nebo vymezení zvláštních pruhů pro cyklisty.
Česká Lípa soutěží s projektem bezbariérových chodníků. Na sklonku roku 2004 zde proběhla rozsáhlá úprava výšky chodníků a osazení naváděcích prvků pro nevidomé. Sosnová rozšířila místní komunikaci a upravila náves.
„Do soutěže mohla města a obce přihlašovat dopravní řešení z posledních pěti let, tedy kolaudovaná v roce 2003 a později. Podmínkou přitom bylo prokazatelné zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu, zejména pak chodců a cyklistů, a příznivý vliv na životní prostředí v okolí stavby,“ dodal Petr Šmíd. ⋌