Z bývalého zemědělského podniku na Ramši u Sosnové na Českolipsku se na podzim roku 2005 stalo skladiště nelegálního odpadu přivezeného z Německa.
Původně sem přivezli německé firmy šest a půl tisíce tun odpadu, ze kterých je v současné době na místě ještě přibližně 2800 tun.
Zbylý odpad si podle slov Danuše Hráské z České inspekce životního prostředí, stejné firmy, co ho sem dovezly, odvezou zpět do Německa během následujících několika měsíců a s odvozem podle dohody uzavřené mezi německými úřady a českým ministerstvem životního prostředí začaly už včera.
Proč likvidace nelegálniho skladiště potrvá tak dlouho, vysvětlil odborný referent ministerstva životního prostředí Ctibor Palík.
„Je to zde trochu složitější než v případě jiných nelegálních skladišť dovezeného odpadu. Zde se podařilo zjistit původce odpadu. Jsou to různé firmy z různých spolkových zemí Německa. Kdyby se pravý původce nenašel, odvezla by si ho německá strana najednou a náklady rozpočítala do jednotlivých spolkových zemí. V tomto případě si každá firma odveze svou část odpadu,“ vysvětluje.
„Jako první začala s odvozem firma ze spolkové země Sasko-Anhaltsko a další firmy se budou postupně přidávat. Například bavorská firma přijede pro odpad podle plánu až koncem dubna,“ dodává.