„Nepotvrdil se úpadek, účelově podané návrhy na dlužné částky v řádu desetitisíců korun. Pohledávku ve výši sedmdesát milionů město Česká Lípa ani nepřihlásilo, jen se o ní stále zmiňovalo ve snaze vyvolat dojem předlužení,“ uvedl pro Deník právní zástupce firmy Vett JUDr. Michal Říha.

Návrh na insolvenční řízení podala bývalá zaměstnankyně Vettu, které firma dlužila mzdu. K řízení se pak připojilo město Česká Lípa, uplatnilo však požadavek na padesát tisíc za údajné dlužné nájemné.

Dlužnou mzdu firma Vett bývalé zaměstnankyni koncem září doplatila a zaplatila také požadovanou částku městu, ačkoliv ji rozporovala. Návrh bývalé zaměstnankyně soud zamítl, město Česká Lípa své přistoupení k insolvenčnímu řízení vzalo zpět.

Předseda představenstva firmy VETT František Homolka již od začátku považoval řízení za neopodstatněné a žádal jeho zastavení. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci, odvolat se může pouze navrhovatelka – bývalá zaměstnankyně.