Stejně jako většina soudů v České republice, má i českolipský okresní soud finanční potíže. Specialistům v různých oborech dluží téměř šest set tisíc, z nichž převážná většina je dávno po termínu splatnosti.
“Advokátům, znalcům, tlumočníkům a notářům dlužíme celkem 573 tisíc korun, z toho je 511 tisíc korun po lhůtě splatnosti,“ řekla předsedkyně Okresního soudu v České Lípě Alena Procházková.
Podle tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti jsou však peníze na provoz soudů zajištěny. „Rozpočet kapitoly resortu justice se každoročně zvyšuje. V roce 2005 18,33 miliardy korun, o rok později 18,48 miliardy a pro rok letošní se počítá s 19,88 miliardami korun,“ píše se ve zprávě.
Soudy podle ministerstva hospodaří s přiděleným rozpočtem samostatně a byly proto na začátku roku upozorněny, že v případě potřeby mají možnost žádat o navýšení pravidelného měsíčního limitu. Těmto žádostem je údajně vždy vyhověno.
O tom, že u českolipského soudu peníze skutečně nejsou, a že se soud potýká i s dalšími problémy, však svědčí i výpověď jednoho z českolipských soudních tlumočníků.
„Českolipský soud je absolutně nejhůře platící zákazník. Faktury za tlumočení proplácí i s mnohaměsíčním zpožděním. Pokud vůbec,“ řekl soudní tlumočník z České lípy Michal Sup.
„Jako oficiální soudní tlumočník však práci pro soud odmítnout nemohu. Kdybych bez omluvy svou práci neodvedl, mohl bych dostat třeba i padesátitisícovou pokutu, kterou by soud mohl podle zákona vyměřit,“ rozezleně pokračoval.
Pozdní platby však nejsou jediným problémem mezi tlumočníky a soudem.

Někteří soudci proplácí texty podle hodin práce. Dvakrát pomalejší překladatel tedy dostane dvojnásobnou odměnu. Někdy také platí podle počtu výchozích stran. Jestli je na stránce pět slov nebo se jedná o plně popsanou stánku, už je nezajímá,“ dokončil svou výpověď Michal Sup.
Podle jeho slov je takových absurdit ještě mnohem více, avšak obrana proti nim je prakticky nemožná. „Zkuste dlužnou částku vymáhat po soudu soudní cestou,“ řekl na závěr s ironickým úsměvem na tváři.

Další zprávy z regionu najdete zde