Přihlásit můžete stavbu, veřejnou úpravu nebo projekt. Přihlašovací formuláře a potřebné informace jsou na webu www.stavbaroku.lk. Soutěž chce ukázat, že v Libereckém kraji stále vznikají zajímavé projekty a tím inspirovat další zájemce o architekturu. Přihlášené projekty se postupně objeví na webu i facebookovém profilu soutěže a v průběhu léta je organizátoři představí prostřednictvím putovní výstavy.

Věda je zábava. Názorné pokusy a výukové programy připravuje iQlandie pro běžné návštěvníky i pro školy.
FOTO: Zachraňte iQlandii. Oblíbené centrum v Liberci zasáhl koronavirus

Porota soutěže je složená ze zástupců odborných organizací, stavebníků, architektů a také partnerů, kteří se do soutěže zapojili. Ceny se budou udělovat ve čtyřech kategoriích. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 10. září.

Soutěž Karla Hubáčka se letos koná pošestnácté. Jejím smyslem je vyzdvihnout úspěšné nebo zajímavé stavby a šikovné žáky, studenty, projektanty, architekty, zkrátka talenty v oblasti stavitelství, architektury a řemesla z celého Libereckého kraje.