„Než přistoupit k nějakému provizoriu, rozhodli jsme se soutěž zrušit. Upřímně nás toto rozhodnutí mrzí, ale zároveň věříme, že je správné a že příští ročník bude o to úspěšnější,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Zároveň byly zastaveny také veškeré akce, které s letošním ročníkem souvisely včetně motivačních seminářů. Přihlášky a uhrazené registrační poplatky dostanou obce zpět. 

„Je to škoda, protože soutěž je mezi obyvateli obcí v Libereckém kraji velmi oblíbená a hlásí se jich pravidelně mnoho.  V minulých letech se v kraji staly nositelkami tohoto titulu obce Prysk, Kruh, nebo Tatobity,“ sdělil Jiří Löffelmann, radní Libereckého kraje pověřený řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Přihlášené obce hodnotí komise z mnoha úhlů. „Zohledňují se například společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce,“ uzavřel Jiří Löffelmann.

Jan Mikulička