Soukromé oslavy dlouho do noci, popíjení na ulici a volně pobíhající psi. S těmito problémy se až do nynějška potýkali ve Cvikově, nešvary místních zaměstnávaly především městské strážníky. Tomu je však nyní konec. Vyhlášky o dodržování nočního klidu a zákazu volného pobíhání psů totiž místní zastupitelé schválili minulý čtvrtek.

Vyhláška o zákazu alkoholu na veřejných prostranstvích pak platí již od podzimu loňského roku. „Chtěli jsme vyhlášku o nočním klidu, abychom udělali v nařízeních pořádek. V poslední době se navíc stávalo, že měli lidé soukromé oslavy dlouho do noci, což rušilo ostatní obyvatele," vysvětlil důvod pro zavedení vyhlášky o nočním klidu místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla.

V nově schváleném dokumentu se bez výjimky nařizuje dodržování nočního klidu po 22. hodině. Vyhláška platí na celém území města Cvikova včetně všech přidružených obcí. „Rada města samozřejmě může pro nejrůznější kulturní akce a soukromé oslavy udělit výjimku," podotkl Jaroslav Švehla.

Psi dělají nepořádek

Poté, co zastupitelé udělali přítrž rušení spánku místních obyvatel, zabývali se také problémem volně pobíhajících psů.

„Psy, kteří sice mají páníčka, ale na volno běhají venku, odchytávají městští strážníci zhruba desetkrát měsíčně. Nejen, že mohou zvířata někomu ublížit, ale ještě po sobě nechávají nepořádek," upřesnil Jaroslav Švehla. Vyhláškou tak na území města zastupitelé zakázali volné pobíhání psů. Páníčci navíc po svých psích miláčcích musí uklízet jejich výkaly.

Kromě rušení nočního klidu a pobíhajících psů se nedávno cvikovští zastupitelé zabývali také vyhláškou, která již platí téměř rok. Místní lidé totiž sepsali petici kvůli udělení výjimky z vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

„Chceme, abychom si mohli v létě vypít pivo nebo panáka na chodníku před restaurací na náměstí tak, jak jsme byli zvyklí doteď," psali lidé v petici, kterou se zastupitelé zabývali v červnu. Výjimku ale neodklepli.