Parcely pro desítky rodinných domů. Přesně to by v České Lípě Dolní Libchavě rády viděly tři rodiny, které tu vlastní zatím rozsáhlé zemědělské pozemky.

Jak už Českolipský deník informoval, rodiny Ludvíkových, Rejnových a Novákových dlouhodobě usilují o to, aby územní plán České Lípy „zhodnotil" jejich pozemky ze zemědělské a orné půdy na zastavitelné území. Nijak se netají tím, že takto zhodnocené pozemky pak chtějí rozprodat jako parcely pro stavbu rodinných domů.

„V Lípě už dnes nejsou možnosti, kde stavět rodinné domy, s výjimkou právě našich pozemků. Takže náš záměr je jednoduchý: chceme vytvořit prostor pro stavební parcely, které přirozeně propojí Dolní Libchavu a Slovanku," řekl už dříve podnikatel Stanislav Ludvík, jehož rodina vystupuje i v zájmu zbylých dvou rodin. Právní zástupkyně Ludvíkových letos napadla úplně nový územní plán České Lípy, Krajský úřad její připomínky uznal a část územního plánu pro Dolní Libchavu zcela zrušil.

Podivná směna

Českolipští zastupitelé nicméně i napodruhé odmítli respektovat požadavek na zhodnocení pozemků a celá záležitost spěje k soudu. Zajímavou otázkou v této souvislosti je, jak moc „košer" je snaha Ludvíkových a spol. Jejich touha po zhodnocení zemědělských pozemků a vidina rozprodeje na stavební parcely silně zavání spekulantstvím.

Navíc tomu nahrávají další informace, které se podařilo získat z veřejně dostupných zdrojů. Ludvíkovi usilují o zhodnocení svých pozemků už od roku 2006, kdy se začal nový územní plán připravovat. Pozemky v Dolní Libchavě přitom Blanka Ludvíková získala pouhý rok předtím, a to díky pro ni zdánlivě nevýhodné směně s Pozemkovým fondem ČR.

„V rámci této směny Pozemkový fond ČR získal pozemky o výměře cca 20 hektarů, paní Ludvíková získala pozemek o výměře 7,5 hektaru," popsala pro Deník Monika Machtová, mluvčí Pozemkového úřadu.

Nejdřív ano, pak ne

Podle ní přistoupili Ludvíkovi na rozměrově nevýhodnou směnu, protože tvrdili, že na směnou získaných pozemcích chtějí provozovat zemědělskou výrobu chov koní. „Ze strany žadatelky byly předloženy všechny nezbytné doklady, mimo jiné i stanovisko stavebního úřadu, podle kterého byl pozemek určený jako nezastavitelný pro účely provozování zemědělské výroby," doplnila Machtová.

Ludvíkovi tedy v roce 2005 dobře věděli, že usilují o nezastavitelné území a směnu zdůvodnili zájmem o chov koní. Už o rok později ale chovatelské choutky vyměnili za touhu po parcelách.

Je ale třeba také dodat, že žádost Ludvíkových (a dalších dvou rodin) o zhodnocení pozemků v Dolní Libchavě na zastavitelné území prošla veškerým zpracováním a získala kladná stanoviska všech dotčených orgánů. Jejich požadavek dokonce město nejdříve akceptovalo a pozemky v Dolní Libchavě nechalo do přípravného konceptu územního plánu zakreslit jako zastavitelné území pro výstavbu rodinných domů.

Média v minulých letech také několikrát citovala tehdy ještě místostarostu a dnes zastupitele Jana Stejskala, pověřeného přípravou územního plánu, který se několikrát zmínil, že s novou výstavbou (rodinných domů) počítá územní plán i v této lokalitě mezi Slovankou a Dolní Libchavou.

Radnice dnes nepopírá, že tyto pozemky byly původně určené pro bydlení. „Na základě připomínek občanů však zastupitelé nakonec odsouhlasili územní plán s tím, že tato lokalita pro bydlení určená nebude," uvedla už dříve Kristýna Brožová, mluvčí českolipské radnice.

Jméno Stanislava Ludvíka se objevuje také v souvislosti s novým územním plánem města Ralsko. Podnikatel, který v bývalém vojenském újezdu celou řadu pozemků vlastní, městu Ralsko dokonce územní plán platí ze svého. Své pozemky, na kterých „nestihly" vyrůst fotovolatické elektrárny, se teď snaží zhodnotit prostřednictvím projektu Geopark Ralsko.

Jak vznikal územní plán České Lípy Leden 2005 – Českolipští zastupitelé schválili pořízení nového územního plánu, stávající pocházel z roku 1998
Leden 2006 – Rada města schválila zadání veřejné zakázky na zpracování územního plánu
Duben 2006 – Radnice vybrala firmu Kovoprojekta Brno, která má územní plán za  3,870 milionů korun bez DPH připravit
Listopad 2007 – První koncept nového územního plánu je s dvouměsíčním zpožděním připravený k připomínkování. Mezi veřejností je o něj velký zájem. Během prvních dnů přišlo na radnici asi dvacet lidí, vesměs se zajímali o lokality pro výstavbu rodinných domů.
Srpen 2008 – Radnice uvedla, že prověří možnost výstavby domků mezi Slovankou a Dolní Libchavou. Příprava územního plánu se protahuje. Město si najalo firmu na zpracování posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA)
Únor 2009 – Město oznamuje, že koncept územního plánu obsahoval tak závažné nedostatky, že ho muselo firmě Kovoprojekta Brno vrátit k přepracování
Září 2009 – V Crystalu probíhá veřejné projednávání nového konceptu. Lokalita v Dolní Libchavě je v něm zakreslená jako zastavitelné území
Únor 2013 – V Lípě probíhá další veřejné projednávání už upraveného návrhu územního plánu. Největší diskuse se vedou o parkovišti u Banca a později také o vnitřním městském okruhu a tunelu pod parkem
Květen 2013 – Zastupitelé schválili nový územní plán s podmínkou, že pokud jednou dojde k výstavbě městského okruhu, musí být vyhlášeno referendum. Lokalitu za hřištěm TJ Sokol Dolní Libchava ale schválili jako nezastavitelné území
Září 2013 – Krajský úřad zrušil územní plán pro část Dolní Libchavy