Přeplněné, protékající septiky u bytových domů ve Stružnici na Českolipsku způsobily velký poprask. Zabývá se jimi Vodoprávní úřad v České Lípě i policisté. Nečistoty se tam mohou dostávat do poměrně blízké řeky Ploučnice. Správcem pěti domů ze šedesátých let je Okresní stavební bytové družstvo (OSBD) Česká Lípa.

„Od chvíle, kdy jsme se o problému dověděli, tak situaci řešíme a provádíme zaslepení přepadů. Se státními orgány maximálně spolupracujeme,“ uvedl ředitel OSBD Petr Mertin. Bytové družstvo zastaralé septiky na vesnicích zdědilo v roce 2004 od státu a jejich náhradou se postupně zabývá. Ve Stružnici mají dva větší a tři menší domy.

„Budujeme po celém okrese čističky odpadních vod, například v Mimoni, Pihelu, Dubé, Žandově, Horní Libchavě nebo Jablonném v Podještědí a už jsme do nich investovali miliony korun. “ podotkl Mertin. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa spravuje v 31 obcích a městech okresu celkem 10 178 bytů.

Obec Stružnice i s částí Jezvé leží na Ploučnici a patří k těm, které nemají kanalizaci. Ve vsi je také stále spousta nefungujících, děravých septiků. Veřejným tajemstvím je, že ze spousty starých domů stojících hned u řeky vytékají splašky rovnou do ní. Podle starostky Moniky Habartové ve Stružnici problém chybějící kanalizace probírali řadu let. Na její stavbu neměla obec dost peněz.

„Existovalo více variantních návrhů, ovšem s velkou finanční zátěží pro obec,“ potvrdila. Vesnice se prý nakonec situaci řeší podporou výstavby domovních čističek odpadních vod (ČOV). Vyhlásila svůj dotační program, v němž chce lidem na ně přispět až polovinou nákladů. Zájem ze strany občanů je. „V současné době u nás probíhá druhé kolo a předpokládám, že v této linii budeme dále pokračovat,“ řekla starostka Habartová.

Podle českolipského úřadu už není možné ze septiků odpadní vody vypouštět, protože tato zařízení nesplňují požadované limity pro kvalitu vypouštěných vod. Septik se může pouze užívat v sestavě s druhým stupněm čištění odpadních vod, což například znamená, že za tímto zařízením je vybudován kapacitní zemní filtr.

Přesněji lze tedy říci, že vypouštět odpadní vody nelze bez platného povolení a septiky takováto povolení nemohou bez vybudovaného druhého stupně čištění získat.

„Vypouštění odpadních vod bez platného povolení je bráno jako přestupek proti ustanovení vodního zákona, kde postihem může být až pokuta sto tisíc korun,“ upozornila mluvčí městského úřadu v České Lípě Kristýna Kňákal Brožová.

„V současné chvíli všechny zainteresované strany s vodoprávním úřadem intenzivně spolupracují. Bytové družstvo už pracuje na zaslepení septiků a kontrola na místě je naplánovaná na polovinu června,“ dodala mluvčí.

Odpadní vody v lokalitách, kde není vybudovaná veřejná kanalizace, lze buďto řádně čistit v čistících zařízeních a vypouštět a to v souladu s platným povolením k vypouštění odpadních vod, popřípadě z certifikovaných ČOV, které splňují nařízení vlády k vypouštění odpadních vod, a nebo jímat v žumpách a pravidelně je vyvážet. Doklady o vyvážení si musí lidé uschovat pro případnou kontrolu ze strany státní správy. Kdo doklady nemá, posuzuje se to tak, jako kdyby jímku nevyvezl a vypustil odpadní vody přímo do životního prostředí.