Další zprávy z regionu najdete zde

O prominutí nájemného za tři a půl měsíce v roce 2005 požádala provozovatelka cukrárny Split na českolipském náměstí Jitka Vorlíčková. Podnikatelka do nebytových prostor investovala před zahájením provozu a nyní znovu požádala o odečtení částky 57 tisíc z nájemného.
Zastupitelka Jana Zejdová se domnívá, že by měli k rozhodování mít k dispozici také nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem a podnikatelkou. „Pokud město předává nebytový prostor, měl by být schopný užívání. Podklady jsou nedostatečné,“ konstatovala.
Tuto žádost českolipští zastupitelé projednávali již v minulém volebním období a Jitce Vorlíčkové nevyhověli. „Vadí mi, že rozhodujeme o situaci z roku 2005. V materiálech není informace, že jsme opakovaně žádost neschválili,“ namítal Jan Riedl.
Podnikatelka požádala o prominutí platby nájemného kvůli provádění nutných udržovacích prací nebytových prostor v době od 15. srpna 2005 do 30. listopadu 2005. Podle realitní kanceláře Rint musela nájemkyně provést sanaci zdiva napadeného plísní, rekonstrukci elektroinstalace, opravu vzduchotechniky, zrekonstruovat rozvody vody a odpady.

Jitka Lukášková v této souvislosti zmínila žádost Farní charity, které zastupitelé v tentýž den schválili půjčku a nyní dávají podnikateli slevu. „Přitom bylo evidentní, že tam plíseň byla. Kdo si něco pronajímá, uzavře smlouvu až poté, co si objekt prohlédne,“ argumentovala zastupitelka.
Podle Petra Skokana bylo při rozhodování o nájmu nejdůležitější účel – cukrárna. „Chtěli jsme ji mít na náměstí. Prostory uzpůsobené nebyly a 60 tisíc vidím jako investici do majetku města. Město žádost několikrát projednávalo, v rámci dobrých partnerských vztahů bude dobré ji schválit,“ vyjádřil se Petr Skokan.
Zastupitelé většinou koaličních hlasů slevu z nájemného Jitce Vorlíčkové schválili. Podnikatelka tu platí nájem 16 500 Kč měsíčně.⋌