Archeologové Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě už poněkolikáté spojili síly s občanským sdružením Klub hledačů historie (KHH).
„Sdružení nezištně poskytuje muzeu zejména technickou podporu při realizaci archeologických akcí vyžadujících užití detektorů kovů,“ uvedl Emil Malý, předseda občanského sdružení KHH.
Více než roční spolupráce přinesla významné výsledky při průzkumu bezprostředně ohrožených, poškozených nebo i dosud blíže nezkoumaných archeologických lokalit. Zatím poslední společnou akcí byl průzkum známé hradní zříceniny Děvín nedaleko Mimoně.
„Cílem archeologického průzkumu s využitím detektorů kovů bylo proto stanovit archeologický potenciál lokality a míru jejího ohrožení samozvanými výzkumníky,“ řekl archeolog Petr Jenč.
Tým členů Klubu hledačů historie a tří archeologů pečlivě prohledal celý hradní areál i svahy pod ním. „Výsledkem je celá řada zajímavých kovových předmětů - ty však většinou dokládají události, které se uskutečnily až po zániku hradu,“ doplnil Vladimír Peša, další z odborníků pracoviště archeologie, speleoantropologie a novodobých militárií Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Ztracené mince z 19. a 20. století i kování hole dokládají čilý návštěvnický ruch, náustek – pravděpodobně z trumpety – zase pořádání kulturních akcí před více než sto lety.
„Staršího data je závěsek s Ukřižováním, jehož zdeformovaný tvar zůstává němým svědkem neznámé události na hradě, při níž došlo k poškození a ztrátě cenného talismanu. Nejstaršími předměty jsou různá stavební kování, skoby a hřebíky, které souvisejí s nejmladším obdobím života hradu,“ popisuje dále. Do tohoto období patří i nedávný nález zhořeleckého haléře z 15. století.
Výsledky průzkumu potěšily pracovníky českolipského muzea především zjištěním, že nejzajímavější archeologické situace se dnes nacházejí až několik metrů hluboko pod současným terénem a jsou tak bezpečně chráněny před případným poškozováním. Zůstanou tak cenným svědectvím o dávné minulosti pro budoucí generace.