Lenka Hanyková, Klára Jarošová a Svatava Rybáček. Jen málokdo by za vznikem úspěšného novoborského sdružení Rodina v centru hledal jména, která s ním dnes v podstatě už nesouvisí. Přesto právě tyto „matky zakladatelky" daly sdružení před deseti lety do vínku jeho hlavní smysl.

Ženy, které se samy na mateřské dovolené cítily izolované a separované od společenského života, nabídly tehdy dalším matkám ve stejné situaci prostor ke společnému setkávání a trávení volného času s dětmi.

Jejich prvním útočištěm se staly skromné prostory v novoborské tělocvičně, později pak v budově domu dětí a mládeže Smetanka v Novém Boru. V podstatě tam, kde Rodina v centru sídlí dodnes. Ovšem pouze její část a s výrazně dynamičtější náplní než dříve.

Sdružení hrozilo před lety zrušení

Zásluhu na tom má především Petra Vlčková, stávající ředitelka Rodiny v centru, která sdružení v podstatě zachránila před zánikem, když jej v roce 2009 jeho zakládající členky chtěly pověsit na hřebík.

„Měla jsem v té době čerstvě miminko a ocitla jsem se v situaci, kdy jsem byla plná energie, ale připadala jsem si izolovaná. Dodnes si pamatuji, jak jsem psala svůj první e-mail do Nového Boru. Ještě na mateřské jsem se potom pustila do svého velkého projektu zaměřeného na rovnost mezi ženami a muži," vzpomíná Vlčková, úspěšná a aktivní žena, která dnes vede dvanáctičlenný kolektiv.

Na profesionální úrovni, to znamená se stálými zaměstnanci, sdružení začalo fungovat ještě ten samý rok. „V průběhu projektu jsme se přejmenovávali. Z centra pro rodinu Koblížek potom vznikla Rodina v centru. Název skvěle odrážel veškeré aktivity i vývoj, který tu byl. Všechny z nás tady měly nějaké blízké téma, kterému se chtěly věnovat, a to byl zásadní předpoklad pro další vývoj," líčí Vlčková.

Významný byl podle ní příchod Dominiky Babákové v roce 2010, která svým úzkým zájmem o problematiku náhradní rodinné péče v podstatě určila i další směřování sdružení. „Přispěla k tomu i změna dotační politiky našeho největšího donátora, ministerstva práce a sociálních věcí, které se před třemi lety začalo orientovat spíše na znevýhodněné rodiny ve specifických situacích namísto podpory volnočasových aktivit," připomíná Vlčková. Rodina v centru dnes nabízí kompletní péči dlouhodobým i krátkodobým pěstounům na profesionální úrovni.

Významná je mimo jiné aktivní komunikace, spolupráce a podpora rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí a romských rodin. S tím souvisí hlavně předškolní klub, který dnes funguje v komunitním centru v budově bývalé LDN v Novém Boru. „K práci s romskou komunitou nás v podstatě navedlo město, trochu nás to tehdy zaskočilo, ale pak nastoupila Nikča Tancošová a všechno přišlo přirozeně," říká Vlčková.

TÝM RODINY V CENTRUNikola Tancošová
Do organizace nastoupila na začátku roku 2012 jako absolventka střední školy turistického ruchu. Z místa asistentky se vypracovala na koordinátorku služeb péče o rodiny a odpoledne vede program v Odpoledním volnočasovém klubu pro děti a mládež. V těchto měsících dokončuje studia na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze a plánuje studium na vysoké škole.

Petra Vlčková
V organizaci pracuje od července 2009, kdy začal probíhat projekt Rodičovské ladění. Od té doby koordinovala provoz Centra pro rodinu Koblížek, organizovala služby pro ohrožené rodiny a vedla další projekty, většinu toho dělala během své rodičovské dovolené. V současnosti se zaměřuje na shánění financí a zvyšování kvality procesů organizace.

Lucie Novotná
Poprvé pracovala v organizaci od července 2009 v projektu Rodičovské ladění, během své první rodičovské dovolené. Specializovala se na zajišťování vzdělávání pro dospělé v Centru pro rodinu Koblížek. Následoval její dvouletý pobyt ve Velké Británii, kde se zapojovala jako dobrovolnice do chodu neziskových organizací a navazovala na svou původní profesi učitelky například dobrovolným doučováním sociálně znevýhodněných dětí na školách. Po návratu do Čech nastoupila během rodičovské dovolené na místo koordinátorky Centra pro rodinu Koblížek, do jehož akcí se snaží zapojovat sociálně znevýhodněné rodiny.

Eliška Havránková
V organizaci pracuje od roku 2010 jako pečovatelka o děti v Miniškolce Koblížek. Za dobu jejího působení v Rodině v centru jí rukama prošlo více než 100 dětí batolecího věku. Od loňského roku přibrala ke své práci koordinaci miniškolky a také letních příměstských táborů.

Dominika Babáková
V organizaci pracuje od ledna 2010, kdy jí skončila rodičovská dovolená. První roky pracovala jako koordinátorka Centra pro rodinu Koblížek. V roce 2012 koordinovala rovněž projekt na podporu náhradní rodinné péče. Od té doby se tématem zabývá systematicky, vlastním úsilím vybudovala samostatné Oddělení péče o pěstounské rodiny, které patří k nejkvalitnějším v Libereckém kraji a v Rodině v centru je momentálně nejodbornějším pracovištěm. Dominičin postoj k lidem, kteří se rozhodli přijmout dítě do své péče, lze charakterizovat slovem respekt. A ten se prolíná celou její prací s nimi.