„Jejich přijetí na základě výběrového řízení umožnila našemu městu dotace od ministerstva vnitra, kterou jsme letos získali na realizaci projektu, který potrvá do konce roku," připomíná starostka Romana Žatecká.

Ta se nedávno spolu s Vladimírem Jeníkem, velitelem MP, s oběma asistenty sešla a řeč byla především o jejich prvních poznatcích a úkolech, kterými se zabývají. „Například ráno nám pomáhají u českolipských základních škol zajišťovat dohled u přechodů. Navazují také spolupráci se samotnými školami, kde nabízejí pomoc kromě jiného se záškoláctvím dětí z vyloučených lokalit. Začínají se také podílet na pravidelném dohledu na dodržování veřejného pořádku v některých problémových místech," popisuje práci asistentů Vladimír Jeník.

Jednou z důležitých schopností, která oběma asistentům neschází, je dobrá komunikace s lidmi. Oba už navázali s místními kontakty a lidé, kteří žijí například v Dubici, si spolupráci pochvalují. „Konečně se nás někdo zeptá, co potřebujeme," zaznívá.

Dohled asistentů je už vidět například i na dvoře tzv. Parlamentu v Dubici. Tam, kde dřív bývala rozlehlá skládka, je nyní poměrně pořádek. Okolí kontejnerů je poklizené a sami obyvatelé se snaží udržet alespoň stávající stav.

Před nástupem do služby museli oba asistenti absolvovat důkladné proškolení. Teprve pak si mohli obléci svůj služební stejnokroj a začít pracovat pod dohledem mentora, kterým je pověřený strážník městské policie s dlouholetou praxí a zkušenostmi, jež může předat svým kolegům.

V asistentech prevence kriminality vidí vedení města především důležitou spojku mezi veřejností a městskou policií, kam přenesou získané podněty občanů. Jeden z prvních pří- kladů je upozornění na prodej tabákových výrobků osobám mladistvým.

„Pokud se projekt osvědčí, určitě v něm chceme pokračovat i v příštím roce," konstatuje starostka, která za jeden z dalších důležitých úkolů, kterým se budou asistenti věnovat, označuje i dohled nad pořádkem kolem kontejnerů na sídlištích.

I opoziční zastupitel František Chot vnímá práci asistentů pozitivně. „Je dobře, že tady jsou a bylo by dobré, kdyby se do budoucna podařilo městu v rámci projektu zaměstnat takových asistentů ještě víc. Ráno by u přechodů u škol nahradili strážníky, aby se mohli věnovat jiné práci. Během dne by aktivně vyhledávali další problémová místa a předávali k řešení městské policii," dodává.