„Nejedná se o obnovené řízení ani nové projednání, v minulosti vedené řízení bylo zastaveno. Odbor životního prostředí a zemědělství svým rozhodnutím výjimku povolil, protože dospěl k závěru, že jsou zákonné důvody k jejímu udělení,“ sdělil mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Nejde o konečný verdikt, někteří účastníci řízení už proti němu podali odvolání. Výjimkou se tak bude znovu zabývat ministerstvo životního prostředí, které ji už třikrát smetlo ze stolu.

Těžařská firma nadále tvrdí, že garantuje těžbu na 25 let a usiluje o sanaci i rekultivaci celého území, tak aby se mohlo otevřít široké veřejnosti. Obnovení těžby se brání lidé z okolí z Brniště, Luhova, Postřelné, Velkého Valtinova. Lhostejní nejsou ani v Jablonném v Podještědí.

„Téma Tlustce a těžby jsme zatím v novém složení zastupitelstva neotevřeli, proto mohu nyní mluvit především za sebe, jako za občana,“ sdělil starosta Brniště Michal Vinš. Podle jeho názoru má dobývání či nedobývání čediče své plusy a mínusy. „Určitě nesouhlasím s úplným odtěžením kopce či snížením jeho výšky, ale o žádné z těchto variant se v současnosti nejedná,“ prohlásil Vinš.

Jak dodal, kopec by si zasloužil úpravu a především zpřístupnění veřejnosti, což v současné době z velké části není možné. Jde totiž stále o dobývací prostor. Lidé, kteří se i přes zákaz do lomu vydají, ohrožují svůj život. „V případě, že společnost těžit začne, je pro mne obchvat obce a zajištění převážné části dopravy po železnici nutností,“ uvedl Vinš.

Kopec Tlustec.

Letitý odpor k těžbě projevuje Sdružení na záchranu kopce Tlustec a také Společnost pro trvale udržitelný život. „Aby se zásah povolil, musí záměr výrazně převyšovat veřejný zájem na ochraně přírody. Dokážeme, že tam výrazná převaha není,“ prohlásil předseda pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život Miroslav Hudec. Stojí za názorem, že v regionu není potřeba další kamenolom. Případný provoz by neúměrně zatěžoval okolí hlukem, prachem, těžkou dopravou.

Ochránci se také domnívají, že zastarala i nezbytná EIA, tedy odborné hodnocení vlivu záměru na životní prostředí. Poslední verze je totiž sedm let stará.

„A od té doby se mnohé změnilo, zejména to, že za čtyři roky je i zde katastrofální sucho, vysychají studny a těžba velmi reálně může připravit obce kolem o vodu,“ míní Hudec. „Těžař i v záměru uvádí potřebu technologické vody, kterou pak vypustí do vodoteče,“ zdůraznil.

Na Tlustci se těžil kámen od 70. let minulého století. Protesty veřejnosti začaly před více než dvaceti lety. Tehdy zde těžila nyní už zaniklá firma Beron. Těžbu později zastavilo ministerstvo životního prostředí. Během let 2003 a 2004 byla těžba čediče krátce obnovena, ale následně zastavena.