„Podle mých informací je všechno kolem toků v klidu, po deštích se zde nic dramatického neděje,“ sdělil v pondělí ráno místostarosta České Lípy Jakub Mencl.

Téměř celý viditelný vodočet u zákupského mostu na říčce Svitávce jen dokládal, že uplynulé deště město teď neohrožují. Přitom, také po letních průtržích v červenci 2021, tady její koryto přeteklo a způsobilo škody za 13 milionů korun. Lidé tam tehdy oceňovali skvělou reakci, informovanost od vedení města, strážníků a místních hasičů a širokou, rychlou pomoc s řešením následků záplavy. Utrpěl městský majetek a zejména soukromé domy.

Jak zákupský starosta Radek Lípa v červenci 2021 upřesnil, voda se dostala do místností osmnácti domů, většinou do výšky maximálně 20 centimetrů, někde se zastavila jen centimetr před prahem. Ostatní měli zaplavené zahrady. „Jak se ukázalo, měli jsme velké štěstí, že jen o píď zůstal průtočný most poblíž železničního přejezdu, před 11 roky se jeho tři oblouky ucpaly a voda se nám vrátila do města,“ podotkl před dvěma lety starosta Lípa.