Novoborští zastupitelé se na svém únorovém zasedání sešli téměř v plném počtu. Z celkových jedenadvaceti jich o důležitých otázkách města přišlo rozhodovat rovných dvacet. Pouze jeden se omluvil pro nemoc.
Oproti lednovému zasedání to bylo příjemné překvapení. Tehdy se jich sešlo šestnáct a z nich tři odešli ještě před tím, než začali hlasovat o schválení zásad poskytování dotací pro sportovce.
Malý počet zastupitelů byl jedním z důvodů, proč zásady pro rozdělování dotací neschválili. Na jednání zůstali především ti, kteří s podmínkami nesouhlasili, a ti, kteří proti jakýmkoli rozhodnutí o sportu hlasují striktně proti z důvodu dosud nevyřešených převodů majetku.
Sportovci proto doufali ve vyšší účast a také se dočkali. Co ale nikdo nečekal, bylo to, že hlasování o rozdělování peněz nepředcházela žádná diskuse a také hlasování proběhlo hladce. Naprostá většina zastupitelů je schválila a město tak konečně umí rozdělit sportovcům přislíbené peníze, bez nichž by novoborský sport doslova skončil.
To byl ale teprve začátek. Problém a velká diskuse o financování novoborského sportu měly teprve přijít. „Na pondělní radě města odsouhlasili radní, že z přislíbených dotací vyplatí sportovcům pouhých dvacet procent,“ informoval před začátkem jednání ředitel TJ Jiskra Nový Bor Petr Mánek.
Jednání o přidělování dotací přišlo na řadu po třech hodinách od jeho začátku a rozhodně nebylo jednoduché.
Převážná většina zastupitelů nedostala materiály z jednání městské rady a vůbec tedy netušila, na čem se rada dohodla.

Někteří zastupitelé chtěli jednání urychlit a schválit to, co slíbili. Tedy rozdělení všech dotací najednou.
To však zarazila starostka Stanislava Silná a informovala je o jednohlasném rozhodnutí rady, vyplatit prozatím dvacet procent z přislíbených peněz.
Tím také rozpoutala ostrou debatu. Zastupitel Radek Nastič požádal o vysvětlení radního a zároveň vedoucího sportovního výboru Rudolfa Dauma. „Musel jsem hlasovat o dvaceti procentech. Bylo tu nebezpečí, že sportovci nedostanou vůbec nic,“ vysvětlil Rudolf Daum a jedním dechem dodal, že i když hlasoval pro, tak s tím ve skutečnosti nesouhlasí.
Debata pokračovala a starostka se pokusila vysvětlit oněch pouhých dvacet procent pro sport. „Dosud nejsou uzavřená vyúčtování dotací z loňského roku,“ řekla starostka s tím, že až budou vyúčtování hotová, může město rozdělit zbytek peněz. To se ale nelíbilo přísedícím sportovním funkcionářům i mnoha zastupitelům, podle nichž nebylo ve městě nikdy zvykem, aby vyplácení dotací bylo vázané na předešlá vyúčtování.
Zastupitel František Novosad, který je stejně jako starostka Stanislava Silná členem strany Nový Nový Bor, přednesl zastupitelům i přísedícím občanům statistiky, kolik město dalo na sport za posledních deset let a argumentoval, že i radou schválená výše dotací je vyšší než dotace v loňských letech. Mluvil o celkových letošních dotacích ve výši až pět a půl milionu. Na to hlasitě reagovali lidé z obecenstva. „To je lež,“ ozvalo se z řad přísedících.
Reagoval také zastupitel a předseda místní ODS Luboš Kalous. „Z těchto čísel vyplývá, že sportovcům tyto peníze za předchozí léta dlužíme,“ řekl Luboš Kalous. Jeho vystoupení ze židle zvedlo dalšího člena strany Nový Nový Bor Libora Fafalu, který odešel ze zasedací síně a za sebou hlasitě zabouchl dveře.
Na závěr diskuse začali navrhovat zastupitelé nová usnesení. Posledním usnesením bylo to, že by se měl udělat kompromis. Tedy padesát procent přislíbených peněz, na které si sportovci podali své žádosti. S tímto návrhem většina přítomných zastupitelů souhlasila, a sportovci tak od města dostanou alespoň polovinu dotací, které jim město přislíbilo.
Představitelé města hovořili o tom, že jsou sportovci spokojení. Ředitel TJ Jiskra však příliš spokojený není. „Nikdo neřekl, co bude dál. Z jednání vůbec nevyplývá, zda zbylé peníze sportovci dostanou, nebo ne,“ řekl po hlasování Petr Mánek.