Na sport vyčlenilo město Nový Bor pro letošní rok rekordní sumu peněz. Už na prosincovém jednání schválili zastupitelé města rozpočet, ve kterém pro novoborské sportovce vyčlenili čtyři miliony korun.
Z toho necelých čtyři sta tisíc na jednorázové granty a milion na samotnou činnost sportovců. Jak zastupitelé tak sportovci si tento krok nemohli vynachválit, ale netrvalo dlouho a už na prvním letošním zasedání zastupitelů, které proběhlo ve středu 16. ledna, přišel šok.
Sportovci přišli s návrhem, že by granty rádi změnili na dotace a zároveň s tímto návrhem předložili podrobný a podle názoru odborníků velmi kvalitní podmínky pro žádosti a vyúčtování dotací.
„Je to rozumný krok. Usnadní se tak především administrativa při žádostech a vyúčtování peněz získaných od města,“ argumentoval předseda finančního výboru Milan Přívratský s tím, že transparentnost jejich použití zůstane minimálně v takové podobě, jako je u grantů, a spíše transparentnost ještě zlepší.
Tento názor podporoval i předseda výboru pro sport, zastupitel Rudolf Daum. Všichni oslovení sportovní funkcionáři jsou také pro.
Přes všeobecný souhlas odborníků i zainteresovaných stran se většina přítomných zastupitelů postavila proti oběma návrhům. Nejenže nezměnili formu dotování sportu z grantů na dotace, ale neschválili ani precizně připravené podmínky pro čerpání a vyúčtování dotací.
Z peněz, které město na sport vyčlenilo, tak sportovci v současné chvíli dosáhnou pouze na necelých čtyři sta tisíc určených na granty. O ty se do uzávěrky žádostí, která byla na konci loňského roku, přihlásili žadatelé s finančními požadavky více než trojnásobnými.
Z grantů tak město uspokojí necelou třetinu žadatelů. Milion určený na dotace zůstane z důvodu neschválených podmínek pro jejich čerpání a vyúčtování sportovcům nedostupný.

Průběh jenání zastupitelů

Milan Přívratský, předseda finančního výboru: předložil návrhy usnesení o zrušení grantů a převedení určených peněz na dotace a zároveň předložil návrh na schválení podmínek žádostí a vyúčtování s tím, že oba návrhy finanční výbor podporuje

Rudolf Daum, předseda sportovního výboru: informuje o tom, že návrhy poporuje i sportovní výbor a všichni oslovení sportovci

Jindřich Mareš, místostarosta města: přesvědčuje o kvalitě připravených podmínek na čerpání a vyúčtování dotací s tím, že podmínky konzultoval na krajském úřadu i v České Lípě a odborníci jsou až překvapení precizností jejich zpracování

Zastupitelé hlasují o zrušení grantů a převedení peněz do dotací: návrh neprošel a rozdělení peněz zůstává v původní podobě

Zastupitelé hlasují o podmínkách podávání žádostí a vyúčtování dotací: návrh neprošel a sportovci tak na milion určený pro dotace nedosáhnou

Petr Kaplánek, zastupitel: vyzývá zastupitele, kteří hlasovali proti, aby řekli, proč tak učinili

Stanislava Silná, starostka města: odpovídá, že je proti tomu, aby se rozpočtová pravidla měnila dva měsíce po tom, co je schválili

Jan Vojta, zastupitel: říká, že už z principu hlasuje proti z důvodu nevyřešených majetkových vztahů mezi TJ Jiskra a městem Nový Bor

Zastupitelé navrhují, aby se mezi sebou poradili zástupci politických stran: návrh prošel a politické strany se jdou na dvacet minut radit

Stanislava Silná, starostka: informuje o tom, že k dohodě mezi politickými stranami nedošlo a další hlasování by nemělo význam.

Petr Mánek, ředitel TJ Jiskra: na konci jednání se zastupitelů ptá, co mají sportovci teď dělat, aby na peníze dosáhli

Milan Přívratský, předseda finančního výboru: odpovídá rozhořčeně, že nemají dělat nic, že peníze na dotace zastupitelé zmrazili a že není žádná možnost jak je získat

Petr Mánek, ředitel TJ Jiskra: “Osobní a politická nevraživost mezi zastupiteli způsobila, že jejich neshody odnášejí sportovci, kteří nemají s politikou nic společného.“

Další zprávy z regionu najdete zde